Canvas Spletni referat Slovensko English

8. seminar o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v zaostrenih gospodarskih pogojih "Vizija odlične Slovenije... in vendar se premika naprej" (1996)

 

Z odlično igralko Polono Vetrih, ki je z monodramo izrazila svoje mojstrstvo in s predavatelji:

 • mag. Draško Veselinovič: Razvoj finančnega in v tem okviru borznega poslovanja kot prispevek k prepoznavnosti Slovenije
• prof. dr. Ivan Turk: Poslovna standardizacija in inovacije pri vključevanju našega gospodarstva v svetovne tokove
• prof. dr. Štefan Ivanko: Nov pogled na organiziranje poslovnih procesov
• prof. dr. Stane Možina: Iskanje kakovosti, odličnosti v vodenju
• prof. dr. France Bučar: Presoja našega družbenega položaja
• prof. dr. Jože Mencinger: Možnosti in priložnosti Slovenije kot ekonomske prepoznavne države
• prof. dr. Jože Gričar: Slovenska informatika kot gibalo pospešenega razvoja slovenskega gospodarstva in državne uprave
• mag. Mojca Drčar Murko: Tudi pohod se začne s prvim korakom
• dr. Janez Gabrijelčič: Slovenija kot privlačna gospodarska in kulturna entiteta
• mag. Janko Deželak: Vizija razvoja slovenskega gospodarstva
• dr. Vojko Antončič: Revidiranje in odgovornost
• prof. dr. Ljubo Širc: Slovenija na strateškem področju svetovnega gospodarskega dogajanja
• prof. dr. Daniel Pučko: Značilnosti procesov strateškega preoblikovanja slovenskih podjetij
• prof. dr. Rudi Rozman: Slovenija kot obetajoča blagovna znamka – nekaj potrebnih sprememb, da to postane

Gradivo je dostopno v knjižnici FOŠ.