Canvas Spletni referat Slovensko English

11. Forum odličnosti in mojstrstva Otočec (1999)
IZ MAJHNEGA RASTE ODLIČNOST

Forum s predsednikom Državnega zbora dr. Janezom Podobnikom in predavatelji: dr. France Arhar, Saša Vuga, dr. Alojz Sočan, dr. Jože Gričar, dr. Dušan Mramor, dr. Stane Možina, dr. Bogdan Topič, Rudi Bric, Janez Kure, dr. Tea Petrin, dr. Marko Kranjec, dr. Ivan Turk, dr. Vladimir Nanut,  dr. Sanja Rozman, dr. Stane Granda
Gosta: mojstrica na flavti Irena Grafenauer in mojster klarineta Mate Bekavac