Canvas Spletni referat Slovensko English

16. Forum odličnosti in mojstrstva Otočec (2004)
NOVI IZZIVI ZA PODJETNIŠTVO IN INOVATIVNOST

Forum s predsednikom Slovenske akademije znanosti in umetnosti Boštjanom Žekšom in predavatelji: dr. Miroslav Rebernik, mag. Matej Rus,  Vladimir Bahč, mag. Marija Lubšina Novak, dr. Stane Granda
Gost: Kamniški koledniki