E-učilnica E-indeks Slovensko English

Forumi odličnosti študentov FOŠ (FOŠ-FOŠ)

FOŠ v sodelovanju s Študentskim svetom FOŠ vsako leto ob zaključku študijskega leta izvaja forume odličnosti študentov FOŠ.

Namen forumov odličnosti študentov je predstaviti in promovirati ključne ustvarjalne dosežke študentov, ki so jih ti dosegli v tekočem študijskem letu in sicer:

Forum odličnosti študentov se izvaja v obliki in načinu, ki ga FOŠ uporablja za izvedbo konferenc. Programski in organizacijski odbor foruma odličnosti študentov FOŠ je v pretežnem številu sestavljen iz predstavnikov študentov. Ciljna publika so študentje FOŠ, njihovi družinski člani, predstavniki njihovih delodajalcev, člani akademskega zbora FOŠ, študentje in člani akademskih zborov ostalih VŠZ, dijaki in učitelji srednjih šol, predstavniki lokalne skupnosti, člani GZDBK in ostala zainteresirana javnost. Dogodek je brezplačen.