E-učilnica E-indeks Slovensko English

Vabilo

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) tudi letos organizira Teden FOŠ, ki se je v preteklih študijskih letih izkazal kot izredna pozitivna izkušnja. V ta namen bomo v mesecu decembru tudi letos izvedli:

FOŠ - FOŠ (Forum odličnosti študentov FOŠ),

ki se bo odvijal v ponedeljek, 19. decembra 2016, ob 16. uri v prostorih fakultete.​

​Na prireditvi bodo študentje »ponovili« zagovor zaključnih del pred zainteresirano javnostjo. S tem želimo predstaviti in promovirati ključne dosežke študentov, ki so jih dosegli v tekočem študijskem letu.

Ciljna publika foruma so študentje FOŠ, predstavniki delodajalcev študentov, člani akademskega zbora FOŠ in predstavniki lokalne skupnosti. Dogodek je za udeležence brezplačen, z njim pa želimo prispevati tudi k utrjevanju ugleda in promociji FOŠ.

Veselimo se vaše udeležbe.