E-učilnica E-indeks Slovensko English

Navodila avtorjem za pripravo referatov

Tu so navedena kratka navodila za urejanje prispevkov z namenom poentenja besedil pred tiskom. Rok za oddajo celotnih prispevkov je 31.3. 2012. Vsi prispevki morajo biti kot MS Word ali Open office datoteke poslane na elektronski naslov uros.pinteric@gmail.com.

Referati ne smejo presegati 8000 besed. Uporabite Arial 11 ter 1,5 razmik med vrsticami. Tekst naj bo obojestransko poravnan.
    
Tabele morajo biti zaporedno oštevilčene ter poimenovane(npr.: Tabela 2: Delež zaposlenih z visokošolsko izobrazbo), enako velja tudi za grafe in slike. Vsi grafični elementi morajo biti črno-beli oziroma v sivinah..

Naslov prispevka je pisan z VELIKIMI TISKANIMI Arial 14 in odebeljen. Pod naslovom je ime avtorja/jev. Kratko predstavitev avotrja dodate kot opombo.
Naslovi posameznih delov prispevka naj bodo v Arial 12 in odebeljeni.
Podnaslovi posameznih delov prispevka naj bodo v Arial 12 in poševni.
Psameznih delov teksta se ne številči.

V kolikor je določeno vsebino potrebno dodatno pojasniti, uporabite sprotne opombe, pri čemer naj njihovo število ne presega desetih opomb.

Navajanje literature in drugih virov (primeri so namišljeni):

Navajanje monografij:
V besedilu (Priimek, leto: strani) npr.: (Smith, 1997: 223)
V seznamu literature:
Smith, Adam (1997): Naslov Knjige. Oxford: Oxford University Press.

Navajanje poglavij v zbornikih in urejenih monografijah:
V besedilu (kot pri monografijah)
V seznamu literature:
Smith, Adam (1997): Naslov poglavja. In John Example (ed.): naslov knjige. Oxford: Oxford University Press (pp.: 220-250).

Članek v reviji:
V besedilu (kot pri monografijah)
V seznamu literature:
Smith, Adam (1998): Naslov članka. The Public Manager. Vol.: XXX, No.: 2, pp.: 180-190.

Internetni viri:
z znanim avtorjem in drugimi podatki:
V besedilu (kot pri monografijah)
V seznamu literature:
Smith, Adam (2003): naslov besedila. Avaliable at : www.oppoaofa.ok/jojcjpfpa/a.html (datum zadnjega dostopa)

brez znanega avtorja ali drugih identifikacijskih podatkov:
V besedilu (Internet 1) (in zaporedno številčenje naprej za druge internetne vire)
v seznamu literature:

Internet 1: www.pafoggooa.pf/pcppaf.pafpo/oo.htm (datum zadnjega dostopa)

Seznam literature na koncu prispevka mora biti urejen po abecednem vrstnem redu priimka avtorjev.