E-učilnica E-indeks Slovensko English

Konference Upravljanja v (post)tranziciji

2013 Public administration reform approaches in Central and Eastern Europe
2012 “Dve desetletji spremememb upravne paradigme v državah Srednje in Vzhodne Evrope”