E-učilnica E-indeks Slovensko English

 

GPT

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu organizira prvo letno konferenco Upravljanja v (post)tranziciji, ki bo potekala od 12. do 14. aprila 2012 v hotelu Šport Otočec. Tema konference 2012 je:

“Dve desetletji spremememb upravne paradigme v državah Srednje in Vzhodne Evrope”

Od začetka devetdesetih let preteklega stoletja so vlade Srednje- in Vzhodno-evropskih držav poskušale reformirati rigidno upravno strukturo v bolj fleksibilno, moderno in odzivno javno upravo, katera bi delovala bolje v pogojih sistematično napredujoče globalizacije in pod vplivom informacijsko komunikacijskih tehnologij. Vendar tranzicija v smeri modernizacije ni bila povsod enako uspešna. Glavna predpostavka je, da tudi v kolikor je bil prehod iz socialistične/komunistične uprave do demokratične uspešen, kar pa ne pomeni, da je bil enako uspešen prehod od birokratske do moderne, fleksibilne in skrčene uprave. V tem pogledu je poziv odprt za referate s študijami primera, primerjalnimi študijami, osnovanimi na empiričnem raziskovanju ali zgolj teoretičnimi pogledi na tranzicijo javne uprave.