E-učilnica E-indeks Slovensko English

Prijava

Podatki o udeležencu:
Ime in priimek:
Telefonska številka:
Elektronska pošta:
Opombe
(Na konferenco se prijavljam kot referent – avtor, referent – soavtor, udeleženec –študent, udeleženec – posameznik, udeleženec za katerega plača institucija – ustrezno navedi):
Podatki o podjetju/plačniku:
Naziv podjetja/organizacije (kot v registraciji):
Naslov:
Davčna številka:
Davčni zavezanec: DA
NE

V primeru večih udeležencev prosimo, da izpolnete prijavnico za vsakega posebej.

Vsa polja so obvezna.

Podatke bomo uporabljali v skladu z ZVOP (Ur. list RS št. 94/2007 - UPB1). Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene evidence udeležencev dogodka in obveščanja o njem.

 

« nazaj