E-učilnica E-indeks Slovensko English

Akademski dogodki

AKADEMSKI VEČER: Kakovost visokega šolstva

Majski akademski večer je potekal v torek, 25. maja 2010 ob 17.00 uri v Mali dvorani KC Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto, in sicer je razprava tekla o zagotavljanju kakovosti visokega šolstva, ki jo je vodila predavateljica izr. prof. dr. Mojca Novak, v. d. direktorja Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Ključni poudarki tematike so bili:

Izr. prof. dr. Mojca Novak, v.d. direktorice novoustanovljene Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in strokovnjakinja za področje sociologije in socialne politike, bo v tokratnem akademskem večeru predstavila tematiko zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. Njene pomembnejše pretekle dejavnosti obsegajo: vodenje Inštituta RS za socialno varstvo (direktorica 8 let), podpredsedstvo Evropske sociološke asociacije (ESA) poleg tega je bila v letu 1999 direktorica evropske konference ESA - Amsterdam ter sodelavka Sveta Evrope in European Centre for Social Services and Research (Dunaj).

Vabilo (pdf - 136kB)

Izjave:

izr. prof. dr. Mojca Novak


5. akademski večer
5. akademski večer

‹ Nazaj