E-učilnica E-indeks Slovensko English

Akademski dogodki

AKADEMSKI VEČER: Dekanska konferenca in Gospodarski forum

8. Akademski večer je potekal v sklopu konference Regije znanja in nova vloga univerz, ki jo je organiziralo Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto.

V ponedeljek, 22. novembra 2010, sta se odvili dve okrogli mizi, z naslovoma Dekanska konferenca in Gospodarski Forum.

Moderator Dekanske konference, prof. dr. Miha Japelj je gostil dekane visokošolskih ustanov: Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto (prof. dr. Anton Jezernik), Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu (doc. dr. Boris Bukovec), Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (doc. dr. Janez Povh), Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (izr. prof. dr. Matevž Tomšič) in Visoke šola za tehnologije in sisteme (doc. dr. Boštjan Zafošnik).

Moderator Gospodarskega foruma, izr. prof . dr. Borut Rončević, pa je usmerjal diskusijo predstavnikov gospodarstva oz. podjetij:

Z obravnavano tematiko smo do neke mere ponudili nov uvid v kompleksno in pomembno problematiko, hkrati pa seznanili slovensko in mednarodno javnost z naraščajočim pomenom tovrstnih povezav, še posebej z vidika spodbujanja konkurenčnosti.

Povzetek dekanske konference (pdf - 320 kB)

 

Fotografije: Rok Kopina


Gospodarski forum z udeleženci: dr. Tomaž Savšek, TPV d.d., Gregor Macedoni, Trimo d.d., Čedomir Jakovljevič, Infotehna d.o.o., Dušan Krajnik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Gospodarski forum z udeleženci: dr. Tomaž Savšek, TPV d.d., Gregor Macedoni, Trimo d.d., Čedomir Jakovljevič, Infotehna  d.o.o., Dušan Krajnik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Udeleženci
Gospodarski forum
Izr. prof. dr. Franc Vrečer, Krka d.d.
Prof. dr. Anton Jezernik, dekan FINI
Doc. dr. Janez Povh (FIŠ), doc. dr. Boris Bukovec (FOŠ), prof. dr. Anton Jezernik (FINI)
Izr. prof. dr. Matevž Tomšič, dekan FUDŠ
Doc. dr. Boštjan Zafošnik, VITES
Doc. dr. Janez Povh, dekan FIŠ
Dekanska konferenca
Prof. dr. M. Japelj, predsednik DAP
Izr. prof. dr. B. Rončević, direktor URS Novo mesto

‹ Nazaj