E-učilnica E-indeks Slovensko English

Akademski dogodki

AKADEMSKI VEČER: Noč raziskovalcev


Septembrski akademski večer je potekal v petek, 23. septembra 2011, od 15. ure dalje, v Mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine kot del Noči raziskovalcev, ki predstavlja vseevropski dogodek, v splošni javnosti pa skuša razširiti pozitivno sliko o raziskovalcih, odgnati negativne stereotipe o znanstvenikih in pokazati, kaj vse je omogočeno mladim, ki se za odločijo za tak poklic.

Akademski večer je bil razdeljen na štiri sklope in sicer se je pričel s predavanjem prof. dr. Romana Jerale, sledili sta ve okrogli mizi z naslovom Spoznaj raziskovalce in Prihodnost socialnih medijev, na koncu pa je sledila še podelitev Nahtigalovih priznanj za raziskovalne dosežke.

Prof. dr. Roman Jerala je predaval o tem kako vzpodbujati študente k vrhunskim dosežkom. Je vodja Laboratorija za biotehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani in hkrati prejemnik Zoisove nagrade za vrhunske dosežke 2009. Velik mednarodni odmev imajo njegove raziskave molekulskih mehanizmov obrambe pred virusnimi in bakterijskimi okužbami ter še posebej sepse, ki je velik svetovni medicinski problem. Raziskovalni skupini katere vodja je bil Jerala je uspelo izboljšati učinkovitost nekaterih antimikrobnih zdravil in odpreti novo pot razvoju antiseptičnih zdravil. Izjemen mednaroden dosežek je tudi odkritje novega načina molekulskega prepoznavanja patogenov s pomočjo imunskega sistema.

Na okrogli mizi Spoznaj raziskovalce so sodelovali prof.dr. Miha Japelj, prof. dr. Roman Jerala, prof. dr. Borut Paul Kerševan, prof. Dunja Mladenič in asist. Andrej Kovačič, kateri so kot uveljavljeni raziskovalci iz različnih področij predstavili kariero raziskovalca in spodbudili razpravo o tem kako je biti raziskovalec, kakšne so svetle in manj svetle strani tega poklica ter tako dali možnost mladim, da so iz prve roke zvedeli kako je biti raziskovalec.

Na okrogli mizi z naslovom Prihodnost socialnih medijev so sodelovali Peter Geršič, asist. Andrej Kastrin in mag. Lenart Kučič, kateri se kot raziskovalci in podjetniki v svojem delu ukvarjajo s socialnimi omrežji kot družbenim fenomenom in hkrati poslovno priložnostjo. Beseda pa je tekla tudi o novih načinih interakcije med ljudmi v socialnih omrežjih in o možnostih, priložnostih ter pasteh, ki jih prinašajo socialna omrežja.

Akademski večer se je končal s podelitvijo Nahtigalovih priznanj, katerih namen je dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske in Bele krajine ter hkrati opozarjanje na odlične dosežke posameznikov in skupin na področju raziskovalnega dela in mentoriranja mladih. Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto je podelilo Nahtigalova priznanja za ustvarjalne dosežke dijakov in študentov z namenom spodbujanja mladih za raziskovalno delo, nadalje priznanje za raziskovalne in inovacijske dosežke za delo raziskovalcev in razvojnikov v podjetjih in drugih ustanovah, priznanje za mentorsko delo z mladimi in priznanje za življenjsko delo za uveljavljene raziskovalce, ki so svojo poklicno pot posvetili napredku raziskovalnega dela in promociji znanosti.


Zaslužni prof. dr. Jože Gričar: Nahtigalovo priznanje za življensko delo.
mag. Vili Malnarič (TPV d.d.): Nahtigalovo priznanje za raziskovalne in inovativne dosežke.
Bojan Lutman (Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija): Nahtigalovo priznanje za mentorsko delo z mladimi.
Patricija Bele (Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola): bronasto Nahtigalovo priznanje za raziskovalno delo mladih.
Podelitev Nahtigalovih priznanj: prof.dr. Miha Japelj.
Okrogla miza Spoznaj raziskovalce:  (iz leve proti desni) prof. dr. Borut Paul Kerševan, prof. Dunja Mladenič, prof. dr. Roman Jerala, prof.dr. Miha Japelj in asist. Andrej Kovačič.
Okrogla miza Spoznaj raziskovalce:  (iz leve proti desni) prof. dr. Borut Paul Kerševan, prof. Dunja Mladenič, prof. dr. Roman Jerala, prof.dr. Miha Japelj in asist. Andrej Kovačič.
Predavanje prof. dr. Romana Jerale

‹ Nazaj