E-učilnica E-indeks Slovensko English

Center za izobraževanje in svetovanje

V sklopu Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu izvajamo tudi izobraževalno in svetovalno dejavnost iz različnih področij organizacijskih študij. Trudimo se, da bi izvedeno izobraževanje in svetovanje bilo na čim višji ravni in da bi presegli pričakovanja udeležencev. Verjamemo, da imamo visoko strokoven kader predavateljev, ki lahko s svojimi izkušnjami in znanjem ponudijo zanimive in na trgu cenjene vsebine. 

Zakaj izbrati ravno nas?

  1. Naši predavatelji so vrhunski strokovnjaki na svojem področju.
  2. Predavatelji so izbrani tako, da imajo poleg raziskovalnih izkušenj tudi delovne izkušnje v gospodarstvu in negospodarstvu.
  3. Vsebine naših seminarjev so aktualne in izvajane po sodobnih metodah.
  4. Programi so zasnovani tako, da je znanje mogoče uporabiti pri konkretnem delu v organizaciji na delovnem mestu, pa tudi pri raziskovanju in študiju.
  5. Izobraževanje lahko prilagodimo vašim potrebam in željam.
  6. Ukvarjamo se z pedagoškim, strokovnim in znanstveno-raziskovalnim delom in vse te izkušnje preko izobraževanja posredujemo našim udeležencem izobraževanj.
  7. Sodelujemo z domačimi in tujimi, strokovnimi in znanstvenimi združenji.
  8. Izdajamo tudi spletno Revijo za univerzalno odličnost (RUO), ki je usmerjena v konkretno reševanje problemov iz področja organizacije in kakovosti, in kjer lahko bralci dobijo zanimive informacije in ideje.
  9. Poskrbimo, da poteka izobraževanje v prijetnem delovnem vzdušju.
  10. Dodatne informacije o seminarjih in tečajih dobite v študentskem referatu FOŠ, na telefonski številki 059-074-164 (Katja Krevs) in na elektronskem naslovu referat@fos-unm.si.

Izobraževanje izvajamo v prostorih fakultete, po predhodnem dogovoru pa lahko predavanja izvajamo tudi pri naročnikih.

Na fakulteti študentom ponujamo tudi možnost opravljanja obvezne delovne prakse z usposobljenim mentorjem. POVABILO

Aktivnosti centra za izobraževanje in svetovanje

2021-06-09 Poletna šola FOŠ: Sistem vodenja kakovosti
2021-04-02 Pisanje eseja v angleškem jeziku - brezplačna delavnica
2021-03-15 Doktorski kolokvij: Menedžment kakovosti dela in življenja
2021-02-04 Modeliranje strukturnih enačb (SEM)
2021-02-01 Zimska šola FOŠ: Kovčing v organizaciji
2021-01-26 Kako se soočati s stresom na delovnem mestu?
2021-01-04 Priprava podatkov za analize z orodjem Power Query
2020-12-03 Obvladovanje meje med delom in domom
2020-11-19 FOŠ - gostujoče predavanje: Model samoocenitve za trajno celovito dobro počutje (Milko Grebenc)
2020-09-22 Webinar - COBISS+ in mCOBISS v praksi
2020-07-21 WEBINAR: Kvalitativna analiza z ATLAS.ti
2020-07-14 WEBINAR: Pisanje strokovnih in znanstvenih del ter uporaba računalniških programov
2020-06-22 WEBINAR: Programska oprema v raziskovanju - BREZPLAČNO!
2020-03-19 Obvladovanje tveganj, informacijska varnost in neprekinjeno poslovanje-webinar
2020-03-13 JMC Workshop "Future European functional design"
2020-02-03 Zimska šola FOŠ: Odličnost vodenja
2019-10-05 Trening za mlade in mlade po srcu
2019-10-03 Učenje za moje življenje
2019-08-20 Brezplačne delavnice za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v podjetja - SPIRIT Slovenija
2019-06-11 Celostni program razvoja vodij za doseganje poslovne in osebnostne odličnosti 
2019-06-03 Poletna šola FOŠ: Sistem vodenja kakovosti
2019-05-14 Kvalitativna analiza z ATLAS.TI
2019-01-25 Oglaševanje – kreiranje komunikacijskih sporočil
2018-10-05 Dan odprtih vrat Adrie Mobil
2018-09-01 Novice s področja poslovne odličnosti
2018-09-18 Vabilo na dan "spletnega anketiranja"
2018-08-18 Izšla je nova knjiga Temelji avtopoieze v organizaciji: Avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka
2018-06-21 Izšla je nova knjiga Management varnosti pri delu, delovne razmere in gospodarska učinkovitost
2018-05-09 -
2018-06-27
Delavnice kvalitativnih in kvantitativnih metod
2017-21-12 Razpis za 48. Krkine nagrade
2016-09-22 Strokovna ekskurzija v podjetje Domel Železniki (DKD Dolenjske in Bele krajine) 
2015-11-15 Tečaj specializacije Znanosti o podatkih
2015-07-15 Različni seminarji in individualna izobraževanja iz raziskovalnih metod in računalniških programov
2014-06-02 -
2014-06-20
Poletna šola 2014: Projektni menedžment in pridobivanje EU sredstev
2014-03-12 Delavnica Osebna odličnost z elementi nevrolingvističnega programiranja
2014-02-14  Uvod v nevrolingvistično programiranje kot umetnost in znanost o osebni odličnosti