E-učilnica E-indeks Slovensko English

Raziskovalni center odličnosti (RC ODLIČNOST)

 

Vizija

Postali bomo eden od vodilnih raziskovalnih centrov odličnosti v Sloveniji ter eden prepoznavnejših v mednarodnem prostoru.

Poslanstvo

Razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov za udejanjanje poslovne in univerzalne odličnosti.

Opis centra

Razmišljanje in delovanje RC ODLIČNOST je osredotočeno v raziskovanje in razvoj temeljnih načel odličnosti oziroma temeljnih gradnikov »sodobne« organizacijske paradigme ter ob tem tudi v iskanje gradnikov »nove« organizacijske paradigme.

Želimo prispevati k poudarjanju potrebe po internalizaciji avtopoietičnega koncepta obvladovanja kakovosti in odličnosti, temelječega na spiralno-vijačnem zaporedju planiranja, izvedbe, preverjanja in ukrepanja, ter prispevati k krepitvi sposobnosti nenehnega samopreseganja, prepoznavanja paradigmatičnih premikov v okolju in zmožnosti oblikovanja novih inovativnih konceptov in pristopov za izboljševanje kakovosti življenja posameznikov, organizacij in skupnosti.

Cilji:

Vodja centra:

prof. dr. Boris Bukovec

Člani centra: