E-učilnica E-indeks Slovensko English

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 – razpis v letu 2013

Tip projekta: po razpisu ARRS

Status: neodobren

Datum začetka:

Datum zaključka:

Nosilec: izr. prof. dr. Uroš Pinterič

Sodelavci: