E-učilnica E-indeks Slovensko English

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva

Tip projekta: po razpisu MIZŠ

Status: neodobren

Datum začetka: 2014-01-01

Datum zaključka: 2015-01-06

Nosilec: izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran

Sodelavci: