E-učilnica E-indeks Slovensko English

GOSTOVANJE

 

Gostujoči tuji strokovnjak
Ustanova in čas gostovanja
Kurt Karsten Andersen, Associate Lecturer

Gostujoči tuji strokovnjak oz. predavatelj prihaja iz Open University, Faculty of Arts and Social Sciences iz Združenega kraljestva (Velike Britanije).

Gostovanje na fakulteti je potekalo na prvi in drugi stopnji študijskega programa Menedžment kakovosti, in sicer od 10. februarja 2020 do 14. februarja 2020.  

 

* * * 

 

Projekt »Internacionalizacija kompetenc študentov Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Projekt bo trajal od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020. Skupna višina odobrenih sredstev znaša 2.557,00€, pri čemer je 80% delež upravičenih sredstev sofinanciran s strani Evropske unije, 20% delež pa je sofinanciran iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Spletna stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji.