E-učilnica E-indeks Slovensko English

EnEnWomen - Spodbujanje sodelovanja žensk v času pandemije (ang: Encouraging Women Participation in Times of Pandemic)

 

Tip projekta: Projekt po razpisu CERV-2022-CITIZENS-CIV (Call for proposals on citizens’ engagement and participation)

Tema: CERV-2022-CITIZENS-CIV

Vrsta ukrepa: CERV-LS

Številka predloga: 101081080

Status: Odobren

Trajanje: 01. 09. 2022 - 31. 08. 2024

 

OPIS IN CILJI PROJEKTA:

Projekt je odgovor na človeško in družbeno krizo, povezano z izbruhom pandemije COVID-19 v zadnjih letih. Namen te pobude je raziskati vplive pandemije na demokratično razpravo in uživanje temeljnih človekovih pravic, s poudarkom na posebni ranljivi skupini družbe (ciljna skupina): ženske (predvsem ženske s podeželja; ženske ki se srečujejo z izobraževalnimi, zaposlitvenimi in drugimi izzivi; ženske, ki so del lokalnih ženskih centrov in drugih sorodnih organizacij). Ukrep je potreben za zaščito pravic žensk ob spremenjenih življenjskih in delovnih razmerah zaradi pandemije, ozaveščanje o nujnosti demokratične razprave in izobraževanje skupnosti o človekovih pravicah EU. Posebna vprašanja v zvezi s ciljno skupino so naslednja: povečano nasilje nad ženskami, pasivna udeležba v državljanskem življenju ter težave, povezane z izobraževanjem in zaposlovanjem žensk. Projekt smo s projektnimi partnerji zastavili z namenom premisleka natančnega stanja, glede zgoraj omenjenih vprašanj, doseganja ciljne skupine v partnerskih državah in širše, opolnomočiti njihovo aktivno udeležbo, omogočiti ciljni skupini priložnosti, deliti strokovno znanje med institucijami in organizacijami, ustvarjati transnacionalni dialog in krepiti ozaveščenost državljanov o pravicah in vrednotah.

Neposredna ciljna skupina projekta so ženske iz Italije, Španije, Avstrije in Slovenije, ki so članice ženskih centrov ali sorodnih organizacij in/ali so se soočale z izzivi v povezavi z izobraževanjem in zaposlitvijo in/ali imajo manj priložnosti zaradi geografskih ovir. Povabljene bodo k sodelovanju pri predlaganih priložnostih, da bi skupaj razmislili in spodbujali transnacionalni in transinstitucionalni dialog o pravicah žensk, ki jih je prizadela pandemija COVID-19. Z neposrednim sodelovanjem pri projektnih dejavnostih, bodo imele možnost zastopati svoje potrebe, ponuditi svoj prispevek k bistvenim temam, pridobiti nove kompetence in aktivno sodelovati v demokratičnem življenju.

V kolikor se prepoznate kot ciljna skupina projekta in bi želeli sodelovati pri projektnih aktivnostih, nas kontaktirajte preko elektronskega naslova projekta-pisarna@fos-unm.si.

 

PARTNERJI: 

1. ASSOCIAZIONE INCO - MOLFETTA APS, Italija (koordinatorji)

2. DIE WIENER VOLKSHOCHSCHULEN GMBH, Avstrija (partnerji)

3. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU, Slovenija (partnerji)

4. AYUNTAMIENTO DE ALTEA, Španija (partnerji)