E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost,
September 2016, letnik 5, številka 3

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Vsebina:

Kazalo vsebine

Kazalo:

Jože Podgoršek
Preko povezovanja do urejenega trga sveže zelenjave v Sloveniji

Denis Avbar
Motivacija na delovnem mestu in vpliv le te na učinkovitost dela

Zlata Kastelic
Izobraževanje znotraj organizacije

Idriz Selimović
Ustvarjalni potencial članov projektnega tima kot pomemben deležnik projektnega dela

Janja Škedelj
Vodenje proizvodnje z uporabo modela odličnosti EFQM

Polona Sladič
Seksting in preiskovanje gradiv s spolno zlorabo otrok

Anita Zagorc
Interno izobraževanje