E-učilnica E-indeks Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future
Maj 2017, letnik / volume 2, številka / number 2

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Kazalo / Contents

Zlata Kastelic
Dejavniki vpliva na izbiro visokošolske institucije med študenti
Influential Factors in Choosing Higher Education Institutions Among Students

Janja Škedelj
Odličnost voditeljstva v proizvodni organizaciji
Excellence of Leadership in Production Organization
 

Nikoloz Kavelashvili
Inclusive Education in Georgia: Current Progress and Challenges

Dominika Pekarová
Health Policy as a Specific Area of Social Policy