E-učilnica E-indeks Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future, Avgust / August 2018, letnik / volume 3, številka / number 3

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Kazalo / Contents

Ines Mihalj
Experience of Individual EU Member States in Education of Adults

Julij Nemanič, Lea-Marija Colarič-Jakše
Priložnosti slovenskega turizma v ustvarjanju inovativnega sožitja med jedmi in vini

Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic, Mile Spirovski, Svetlana Mijakovska, Marina Spirovska
Real Overview of Injuries Regarding Work Activities and Implementation of Heath and Safety Law in Bitola Area