E-učilnica E-indeks Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future, November 2019, letnik / volume 4, številka / number 4

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Kazalo / Contents

 

Tatjana Mlakar
Digitalizacija v zdravstvenem sistemu Slovenije

Büşra Demirelişçi, Vita Juknevičienė
Free Economic Zones’ Influence on Regional Development in Baltic States

Janko Plešnik
Styles of Educational Leadership and Building Blocks for a Successful Leadership Model in Primary Schools