E-učilnica E-indeks Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future, November 2020, letnik / volume 5, številka / number 4

Za dostop do celotne revije kliknite sliko. / 
Click on the image to access the magazine.

Kazalo / Contents

 

Evelina Perozzi, Andrej Raspor
Vpliv kraja bivanja in izobrazbe staršev na intenzivnost inštrukcij

Idriz Selimović, Mirko Markič
Overlap Between Lean Production and Scientific Management

Barbka Huzjan, Ivana Hrvatin
Patients’ Views on Self-Management of Chronic Musculoskeletal Pain