E-učilnica E-indeks Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future
Maj 2016, letnik / volume 1, številka / number 2

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Kazalo / Contents

Zlata Kastelic
Motivacija in komunikacija v trgovskem podjetju

Motivation and Communication within the Commercial Company

Monika Hergezelová
Unemployment Policy in Slovakia
Politika brezposelnosti na Slovaškem

Idriz Selimović
Širitev proizvodnih kapacitet v podjetju Moje podjetje d.o.o. in njegov vpliv na organizacijsko klimo v podjetju

Expansion of Production Capacity in the Company Moje podjetje d.o.o. and its Impact on the Organizational Climate in the Company