E-učilnica Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future
Avgust 2016, letnik / volume 1, številka / number 3

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Kazalo / Contents

Teja Gracin
Ranljive skupine in njihova inkluzija v družbi
Vulnerable Groups and their Social Inclusion

Diana Ludrovcová
Animal Transports
Prevoz živali

Polona Sladič
Vpliv nagrajevanja na inovativnost in ustvarjalnost zaposlenih

Impact of rewarding innovation and creativity of employees