E-učilnica E-indeks Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future, Avgust / August 2019, letnik / volume 4, številka / number 3

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Kazalo / Contents

 

Milan Katuninec
Europe from the Great War to the new hope for a better future in Democracy

Rita Toleikienė, Vita Juknevičienė
Presumptions for E-leadership in Local Self-Government in Lithuania

Milan Simončič
Vpliv oddaljenosti bivanja na zaupanje v jedrsko elektrarno