E-učilnica E-indeks Slovensko English

IP - Izzivi prihodnosti / Challenges of the Future, Februar 2020, letnik / volume 5, številka / number 1

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Kazalo / Contents

 

Tomaž Aljaž
From Efficient to Effective Project Teams

Milan Katuninec
Two Views of the French Revolution

Simon E. Pantar, Bojan Gorenc
Vzroki, znamenja, posledice ter obvladovanje stresa na delovnem mestu