Canvas Spletni referat Slovensko English

Partnerji

Razvijanje partnerstva je eden izmed osmih temeljnih gradnikov naše vodstvene filozofije. Prepričani smo, da dolgoročna uspešnost naše fakultete temelji tudi na vzajemno koristnem odnosu s partnerji, temelječem na zaupanju, izmenjavi znanja in integraciji.

Ključen poudarek namenjamo razvoju partnerstev s sorodnimi visokošolskimi zavodi, kjer ob iskanju sinergije sledimo cilju nenehnega izboljševanja svojega dela. Enako pomembno obravnavamo tudi skupino strateških partnerjev (poslovno odlične organizacije, vodilni svetovalci iz področja kakovosti in odličnosti, ključni zaposlovalci naših študentov, srednješolski zavodi …).

S strateškimi partnerstvi želimo doseči:

Oblikovali smo model izhodiščne pogodbe, po kateri strateški partner FOŠ lahko postane:

Izvajanje študijske in znanstveno raziskovalne dejavnosti je sofinancirano s strani Mestne občine Novo mesto:

MONM

 

Strateški partnerji A - odlične organizacije:

 

Trimo d.d. Trimo d.d.
Krka d.d. Krka d.d.

 

Strateški partnerji B - organizacije na poti odličnosti:

 

Kostak d.d. Kostak d.d.
Upravna enota Novo mesto Upravna enota Novo mesto

 

Strateški partnerji C - animatorji odličnosti:

 

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije Info poobl
RAZVOJNI CENTER Novo mesto d.o.o. RC NM

 

Strateški partnerji D - svetovalci odličnosti:

 

Racio razvoj d.o.o. Racio razvoj d.o.o.
Kakovost 2000 Kakovost 2000 d.o.o.
Slovensko združenje za kakovost in odličnost

 

Strateški partnerji E - poslovni sodelavci:

 

T-media d.o.o. T-media d.o.o.
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

 

Partnerske organizacije - mednarodne:

 

National University of Political Studies and Public Administration
Faculty of Political Science, Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin
Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences
Šiaulai University
Madrid Open University
Warsaw School of Computer Science
Veleučilište u Karlovcu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Fakultet za sport i turizam Novi Sad
Vseučilišče Jurja Dobrile v Puli
Sofia University-Faculty of Education
Faculty of Psyhology and Educational Sciences Brasov, Spiru Haret University
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava Faculty of Social Sciences
Technical University of Cartagena

Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute

Food and poland
Tecnical University of Košice, Faculty of Economics
Cankiri Karatekin University
Klaipeda University
University of Osijek
Technological Education Institute (TEI) of Thessaly
Dostoevsky Omsk State University
Alexander Dubček University of Trenčin, Faculty of Social and Economic Relations
Pomeranian University in Słupsk
   

 

Partnerske organizacije - domače:

 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Fakulteteta za industrijski inženiring Novo mesto

 

 

Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto

 

 

Visoka šola za tehnologije in sisteme Novo mesto

 

 

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto

 

 

Visoka šola za zdravstvo Novo mesto

 

 

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM

 

 

Fakulteta za medije

 
Mediteranski inštitut za sodobne študije
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici FUDŠ
Dolenjska akademska pobuda DAP
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana DAP
Fakultete za komercialne in poslovne vede

DAP

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Evropsko središče Maribor
Regionalna razvojna agencija Posavje
TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi
GTM gostinstvo in turizem d.o.o.
TERME KRKA, zdraviliške, turistične in gostinske storitve, d.o.o., Novo mesto
Restavracija Tri lučke d.o.o.
Fitnes zveza Slovenije
Park Škocjanske Jame, Slovenija
Botigue Hotel d.o.o.  
Avista Hotel management, hotelirstvo in turizem d.o.o.
Fly Fly Travel, Turistična agencija d.o.o.
Medeina storitve d.o.o.
Volare d.o.o.  
Zeleno omrežje Slovenije

Zanimive povezave