Canvas Spletni referat Slovensko English

Poslanstvo

»Razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov in organizacijske znanosti  ter prispevamo k nenehnemu izboljševanju kakovosti življenja.«

Vizija

»Postali in ostali bomo najboljši slovenski ter eden vodilnih evropskih centrov na področju kakovosti in odličnosti, naši diplomanti pa med najbolj iskanimi strokovnjaki s svojega področja.«

Osrednja sposobnost FOŠ

»Odličnost zasnove in izvedbe raziskovalno-razvojnega dela ter študijskih programov z uravnoteženim prepletom znanstvene misli, svetovanja in prakse.«

Vrednote organizacijske kulture FOŠ

»Odličnost, resnica, svoboda, avtonomija, odgovornost, ustvarjalnost, zaupanje.«

Strateške usmeritve FOŠ

  • Znanstveno-raziskovalna in razvojna odličnost.
  • Odličnost študija.
  • Odličnost poslovanja.
  • Zadovoljstvo študentov.
  • Zadovoljstvo odjemalcev raziskovalno-razvojnega dela.
  • Zadovoljstvo sodelavcev.
  • Družbeno odgovorno delovanje.

Slogan fakultete

»FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost.«

Povzeto po Strateškem načrtu FOŠ za obdobje 2009 - 2014, ki je bil dopolnjen na Strateški konferenci FOŠ dne 2012-01-27.

Naš moto pooseblja pesem Toneta Pavčka:

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca  

Spomladi do rožne cvetice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.

A če ne prideš ne prvič ne drugič
do krova in pravega kova
poskusi:
vnovič
in zopet
in znova.