E-učilnica E-indeks Slovensko English

Diplomske naloge

 

Datum Študent Mentor Naslov diplomske naloge
13.5.2020 Benjamin Košak prof. dr. Boris Bukovec Upravljanje zalog v podjetju Unior d.d., Ročno orodje
13.5.2020 Manca Kovač prof. dr. (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Percepcija in dejavniki uspešnega poslovnega kovčinga
5.12.2019 Simon Pavlin doc. dr. Marija Turnšek Mikačić Kovčing za menedžerje in poslovne time
22.10.2019 Simona Kozlevčar doc. dr. Franc Brcar Analiza prometnih nesreč motoristov
22.10.2019 Boštjan Zagorc doc. dr. Franc Brcar Inoviranje proizvodnega procesa v tovarni pohištva
22.10.2019 Andrej Mohar mag. Bojan Tomšič Sistem vodenja kakovosti v izbrani proizvodni organizaciji
30.9.2019 Martin Lužar doc. dr. Franc Brcar Skupne naložbe - primer proizvodnega podjetja
27.6.2019 Milko Grebenc prof. dr. Boris Bukovec SEP metoda za osebno vodenje in zagotavljanje celovitega osebnega dobrega počutja v sodobnem času
27.6.2019 Martina Lamovšek doc. dr. Franc Brcar Sodelovanje kupcev pri zagotavljanju kakovosti izdelkov
28.3.2019 Jurij Trelc dr. Matej Jevšček Analiza procesa izdelave kataloga rezervnih delov z metodo PFMEA
6.12.2018 Damjana Novak dr. Beti Godnič Spremembe v poslovanju transportnega podjetja po vpeljavi programa za sledenje vozil
4.12.2018 Mateja Besednjak mag. Iris Fink Grubačević Poslovni bonton kot dejavnik poslovne uspešnosti
4.12.2018 Gašper Gregorčič prof. dr. Boris Bukovec Vodenje kot dejavnik kakovosti in poslovne odličnosti v podjetju Papiroti
4.12.2018 Katja Urajnar izr. prof. Annmarie Gorenc Zoran Merjenje stopnje čuječnosti med zaposlenimi na fakulteti v jugovzhodni Sloveniji
6.11.2018 Simona Gorišek Nahtigal mag. Iris Fink Grubačević Menedžment človeških virov v podjetju s proizvodnjo električne energije
19.6.2018 Anton Rus dr. Matej Jevšček Pridobivanje in trženje energentov v podjetju Petrol d.d.
19.6.2018 Nina Zupan izr. prof. Annmarie Gorenc Zoran Motiviranost udeležencev delavnice Prej-Potem
29.5.2018 Ema Plut doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše Organizacijski vidiki vzpostavitve nastanitvenih kapacitet v Sloveniji
18.4.2018 Urška Bedek prof. dr. Boris Bukovec Izboljšanje kakovosti poštudijskih aktivnosti FOŠ
18.4.2018 Gorazd Kajič prof. dr. Boris Bukovec Plinsko-parna elektrarna kot poslovna priložnost TET
8.12.2017 Damjana Polovič mag. Iris Fink Grubačević Medgeneracijska komunikacija in njen vpliv na odnose med zaposlenimi
6.12.2017 Tanja Damjanovič prof. dr. Boris Bukovec Notranje komuniciranje vsebine poslovnika vodenja kakovosti v zavarovalni družbi
6.12.2017 Silva Kapš doc. dr. Franc Brcar Prenova načrtovanja nabave hrane in priprave obrokov v dijaškem domu
6.12.2017 Eva Blatnik prof. dr. Uroš Pinterič Spremembe kakovosti življenja v Sloveniji med 1997 in 2015
25.10.2017 Mira Dim mag. Iris Fink Grubačević Vloga coachinga v menedžmentu: investicija v uspeh
25.10.2017 Branka Hribar-Gorenc izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran, Katja Krevs, pred. Zadovoljstvo mednarodnih strank v proizvodni organizaciji
10.10.2017 Igor Novak mag. Iris Fink Grubačević Motivacija in sistem nagrajevanja zaposlenih
10.10.2017 Brigita Irt izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Interna komunikacija in zadovoljstvo zaposlenih
21.9.2017 Suzana Gorenc zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik Vpliv zadovoljstva na kakovost delovnega življenja
21.9.2017 Miloš Škorc mag. Iris Fink Grubačević Stres gasilca v času intervencije
7.7.2017 Simona Vene mag. Iris Fink Grubačević Interno komuniciranje in uspešno reševanje konfliktov
28.6.2017 Mojca Šlejkovec mag. Iris Fink Grubačević Vpliv samocoachinga na kakovost življenja in dela
6.6.2017 Andrej Kolar prof. dr. Milan Ambrož Učinkovitost programa za šolanje psov za delo v Specialni enoti Slovenske policije
16.1.2017 Darja Judež mag. Beti Godnič, viš. pred. Vplivi na povpraševanje po lokalnih pridelkih in živilih
16.1.2017 Bojan Škec prof. dr. Boris Bukovec Poslovnik sistema vodenja kakovosti podjetja TPS IMP d.o.o.
28.11.2016 Vili Močenik prof. dr. Boris Bukovec Model ustanavljanja invalidskega podjetja Unior d.d.
28.11.2016 Gregor Blažič prof. dr. Boris Bukovec Pravilnik o javnem naročanju Javnega zavoda Gasilsko-reševalni center Novo mesto
22.9.2016 Urška Lukan mag. Iris Fink Grubačević Komunikacijske in kulturne ovire pri organizaciji in izvedbi transporta
14.7.2016 Vanja Bertole izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Zavzetost zaposlenih v družinskem podjetju
30.6.2016 Zdenka Travižan izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Zadovoljstvo študentov s študijem na daljavo
30.6.2016 Katja Darovec doc. dr. Marija Turnšek Mikačić Informalno učenje v poslovnem okolju
18.5.2016 Marjeta Legan izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran

Vpliv čustvene inteligence vodij na zavzetost za delo zaposlenih

21.3.2016 Sabina Zamida doc. dr. Franc Brcar Preureditev sistema inoviranja v organizaciji
7.12.2015 Mojca Praznik mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Vodenje z veščinami coachinga
7.12.2015 Enisa Mujanović izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Zavzetost zaposlenih v proizvodni organizaciji
7.12.2015 Simon Lubej prof. dr. Boris Bukovec Izboljšanje sistema vodenja Adrie Mobil d.o.o. z modelom odličnosti EFQM
23.10.2015 Daša Škvorc prof. dr. Boris Bukovec Organizacijska kultura proizvodnega podjetja
23.10.2015 Merima Bekrić mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Uspešno poslovno komuniciranje z uporabo asertivnega komuniciranja
28.9.2015 Nastja Urbančič doc. dr. Tatjana Mlakar Poslovni načrt podjetja IZIS 1A d.o.o.
28.9.2015 Lea Pušavec izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Medsebojna komunikacija vodja – zaposleni kot dejavnik uspešnosti podjetja
28.9.2015 Mitja Kump prof. dr. Boris Bukovec Smernice za vzpostavitev optimalnega sistema fizičnega varovanja v družbi
9.7.2015 Renata Kamenšek prof. dr. Boris Bukovec Kontrola kakovosti pri izdelavi sekundarne farmacevtske embalaže
3.7.2015 Petra Zagorc Lekše izr. prof. dr. Boris Bukovec Izboljšanje sistema vodenja FOŠ z uporabo modela odličnosti EFQM
3.7.2015 Jerneja Meglič izr. prof. dr. Gordana Žurga Zadovoljstvo kupcev s storitvijo pri prodaji novih vozil
14.5.2015 Andreja Bakšič Grozdina izr. prof. dr. Gordana Žurga Sistem vodenja kakovosti v malem podjetju
14.5.2015 Anita Zagorc mag. Iris Fink Grubačević Etični vidiki policijskih postopkov v doseganju kakovosti
14.5.2015 Helena Handukić izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Motiviranost za izobraževanje zaposlenih v javno zdravstvenem zavodu
21.4.2015 Maruša Zagorc mag. Vera Smodej Analiza strategije izdelave spletnih strani na primeru podjetja Innovit, d.o.o.
21.4.2015 Zlata Kastelic izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Motivacija in komunikacija zaposlenih v trgovskem podjetju
21.4.2015 Janja Škedelj izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Izobraževanje in motivacija zaposlenih v proizvodni organizaciji
30.1.2015 Romana Laknar mag. Iris Fink Grubačević Dejavniki konfliktov v delovnem okolju
8.12.2014 Uroš Repše izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Opis Belbinovih vlog pri izboljšanju učinkovitosti tima
8.12.2014 Vide Boltez doc. dr. Franc Brcar Zadovoljstvo odjemalcev s kakovostjo proizvodov in storitev podjetja Bramac d.o.o.
8.12.2014 Breda Uhan mag. Vera Smodej Stroški kakovosti v mikrobiološkem oddelku podjetja Krka, d.d.
22.10.2014 Bojan Lunar dr. Franc Brcar Analiza vpliva odnosov med kupcem in dobavitelji na kakovost dobav
8.7.2014 Iva Schweiger izr. prof. dr. Boris Bukovec Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Interdent d.o.o.
8.7.2014 Tajtana Šenica

doc. dr. Tatjana Mlakar
mag. Marjan Žnidar

Organizacija in varnost pri delu na delovišču s cestno zaporo
1.7.2014 Sabina Vrhovnik Matej Jevšček, pred. Okoljski vidik centralne čistilne naprave po rekonstrukciji
1.7.2014 Tanja Simonič izr. prof. dr. Boris Bukovec Spremljanje zadovoljstva s študijem in karierne poti diplomantov FOŠ
3.6.2014 Urška Butala izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Komuniciranje z različnimi tipi osebnosti na delovnem mestu in kakovost posameznika
3.6.2014 Urška Fabjan izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Vpliv komunikacije na reševanje težav, motiviranost in uspešnost zaposlenih
16.4.2014 Anja Kastrevc izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Komunikacija med zaposlenimi v podjetju
6.3.2014 Zdenka Lunar izr. prof. dr. Boris Bukovec Izboljšanje kakovosti procesa obvladovanja dokumentacije
3.12.2013 Mateja Kambič izr. prof. dr. Boris Bukovec Izboljšanje procesa prodaje s povečano osredotočenostjo na odjemalce
3.12.2013 Žejka Kaloper mag. Iris Fink Grubačević Vodenje s pomočjo coachinga
3.12.2013 Miljana Balaban mag. Iris Fink Grubačević Pregled timskih vlog v neprofitni organizaciji
3.12.2013 Tomaž Kordiš
izr. prof. dr. Boris Bukovec Poslovnik sistema vodenja kakovosti Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine
3.10.2013 Irena Mislej

mag. Iris Fink Grubačević
Matej Jevšček, pred.

Izboljšave modela vedenjskih kompetenc vodij v avtomobilski industriji
3.10.2013 Alojz Gorše izr. prof. dr. Boris Bukovec Vitka proizvodnja in Adria Mobil, d.o.o.
10.7.2013 Nataša Cimermančič izr. prof. dr. Gordana Žurga Celovito obvladovanje kakovosti v javnem zavodu
10.7.2013 Božidar Lenarčič mag. Franc Brcar Analiza vplivov na pogajanja med kupcem in dobaviteljem
10.7.2013 Cvetka Peterlin doc. dr. Annmarie Gorenc Zoran Izboljšanje kakovosti poslovnega komuniciranja v šolstvu