E-učilnica E-indeks Slovensko English

Diplomske naloge

 

Datum Študent Mentor Naslov diplomske naloge
16.11.2023 Tjaša Klemenčič Božidar Lenarčič, pred. Raziskava objektivnih virov pri izboru dobavitelja
27.9.2023 Petra Gorenc mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Motiviranje in nagrajevanje zaposlenih v organizaciji
27.9.2023 Petra Hrka mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Vloga in vpliv kadrovskega menedžmenta
27.9.2023 Nika Višček Irena Potočar Papež, pred. Medgeneracijsko komuniciranje na delovnem mestu
27.9.2023 Jerneja Peterka dr. Magda Lužar Vloga in pomen zadrževanja dobrega delavca v organizaciji proučevanega ministrstva
31.8.2023 Ivana Čordaš Božidar Lenarčič, pred. Raziskava kriterijev za izbiro dobavitelja vina v turistični organizaciji
31.8.2023 Karin Brulc mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organizaciji
31.8.2023 Vanja Savić mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Vodenje z elementi kovčinga
31.8.2023 David Vuković prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Igrifikacija in evalvacija v e-izobraževanju
11.7.2023 Karin Ferlin doc. dr. Maja Pucelj Obvladovanje stresa v delovnem okolju
3.7.2023 Anja Šumiga doc. dr. Milan Simončič Družbena odgovornost zavarovalnic kot konkurenčna prednost
3.7.2023 Janja Jaklič doc. dr. Maja Pucelj Prijazno in stimulativno delovno okolje, ki vodi do najboljših poslovnih rezultatov
3.7.2023 Petra Nemanič Branka Bradica, pred. Optimizacija interne logistike v procesu razreza pohištvenih elementov
3.7.2023 Damjana Pavlin doc. dr. Maja Pucelj Posledice stresa na delovnem mestu
12.6.2023 Matjaž Frančič prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Strategija obvladovanja stresa na delovnem mestu
24.5.2023 Nastja Vidnjevič prof. dr. Boris Bukovec Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v proizvodnem podjetju
28.2.2023 Genana Pašalić mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Vpliv vodenja s čustveno inteligenco na delovno mesto
23.1.2023 Anja Škedelj Rudman Božidar Lenarčič, pred. Izbira dobavitelja v sodobni organizaciji
16.12.2022 Mateja Bevc zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik Vpliv osebnosti na vodenje
16.12.2022
Matija Blatnik prof. dr. Boris Bukovec Izboljšanje kakovosti vedenja voznikov v cestnem prometu na podlagi samoocenitve
16.12.2022 Mojca Prešeren Irena Potočar Papež, pred. Spoštovanje bontona na delovnem mestu in na poslovnih sestankih
14.11.2022 Petra Saje Irena Potočar Papež, pred. Komunikacijski mobing
21.10.2022 Jasmina Hrastar mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Vodenje s čustveno inteligenco
20.10.2022 Tjaša Bašelj izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše Analiza organizacije tekaške prireditve in postavitev novega koncepta
7.10-2022 Romana Likar doc. dr. Maja Pucelj Porast nasilja na spletu med mladostniki v času covida-19
7.10.2022 Leja Požun Mihaela Pečnik, pred. Motivacija za izobraževanje zaposlenih v organizacijah po Sloveniji
29.9.2022 Gordana Poštrak Magda Lužar, pred. Inovacije v organizacijah kot posledice pandemije covid-19
29.9.2022 Vanja Butara mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Medkulturno komuniciranje v organizaciji
29.9.2022 Špela Verstovšek mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Stres zaposlenih na delovnem mestu v času covida-19
29.9.2022 Rok Šalehar Irena Potočar Papež, pred. Komunikacija v procesu upravljanja in delovanja zaposlenih
15.9.2022 Jasmina Smrke mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Vpliv čustvene inteligence na uspešnost vodenja
15.9.2022 Ana Kužnik mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Pogled zaposlenih na vodenje s čustveno inteligenco v podjetju
7.7.2022 Anto Tokalić Mihaela Pečnik, pred. Motivacija zaposlenih za učenje tujih jezikov
7.7.2022 Sonja Brečko Božidar Lenarčič, pred. Primer preoblikovanja organizacijskih strategij v funkciji strateške nabave
20.6.2022 Doroteja Pečjak doc. dr. Maja Pucelj Spoštovanje človekovih pravic v gospodarski organizaciji
16.6.2022 Metka Bedek prof. dr. Boris Bukovec Odličnost vodenja v visokošolski organizaciji
16.6.2022 Anja Tramte Magda Lužar, pred. Dejavniki vpliva na odločitev za nakup novega ali rabljenega avtomobila
20.4.2022 Jure Ralca doc. dr. Franc Brcar Vpeljava nove vrste vzdrževanja v proizvodni organizaciji
3.3.2002 Saša Gazvoda prof. dr. Boris Bukove Pomen medgeneracijskega učenja v organizaciji
26.1.2022 Edita Hadžirić Katja Krevs. pred., prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran  Percepcija študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev o e-izobraževanju
14.12.2021 Maja Bregar  prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Vpliv družbenih omrežij na življenje zaposlenih
3.11.2021 Igor Kralj  Magda Lužar, pred. Motiviranje in nagrajevanje zaposlenih v organizacijah v Sloveniji 
23.9.2021 Karmen Koncilja Magda Lužar, pred., prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Vpliv stresa in izgorelosti zaposlenih na organizacije
23.9.2021 Tanja Troha prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran
Kakovost življenja in zdravstvena pismenost pri delovno aktivni populaciji
23.9.2021 Luka Škrabec dr. Matej Jevšček Izboljšanje procesa z uporabo metode FMEA
27.8.2021 Natalija Košmerl prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Strategije zmanjševanja stresa pri zaposlenih v izbrani proizvodni organizaciji
28.6.2021 Žiga Kolenc doc. dr. Franc Brcar
Vzpodbujanje inovativnosti zaposlenih
28.6.2021 Nina Krakow mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih v Razvojnem centru Novo mesto
2.6.2021 Borut Zupet doc. dr. Franc Brcar Analiza kakovosti in zaupanja potrošnikov v izdelke trgovskih blagovnih znamk
2.6.2021 Žan Antolovič Božidar Lenarčič, pred. Analiza nabavne funkcije v anonimnm podjetju
21.4.2021 Nina Polovič doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše Koncept razvoja manjšega podeželskega prostora: primer občine Ribnica
21.4.2021 Kaja Bobič prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Dobro počutje zaposlenih v organizacijah v Sloveniji
30.3.2021 Niko Laznik  doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše Priložnosti lastnikov gozdov za butični in trajnostni turizem
9.3.2021 Tom Smrke prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Dobro počutje in percepcija študentov z alternativno obliko študija med pandemijo covid-19
29.1.2021 Karin Zamida prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Posledice covida-19 na visokošolske ustanove
29.1.2021 Peter Juršinič prof. dr. Boris Bukovec Reorganizacija procesa skladiščenja in prevoza vozil v prodajnem centru vozil
18.12.2020 Blaž Špehar doc. dr. Franc Brcar Optimizacija zalog vhodnega materiala lesarske organizacije
30.11.2020 Katja Krese prof. dr. Boris Bukovec Vpliv zadovoljstva zaposlenih na kakovost in poslovno odličnost
22.9.2020 Helena Sekula prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Spolno nadlegovanje na delovnem mestu
9.9.2020 Anita Ruperčič doc. dr. Franc Brcar Analiza metod za zagotavljanje kakovosti poslovnih procesov
8.7.2020 Bojan Krajnc Irena Potočar Papež, pred. Poslovni bonton - dejavnik poslovne uspešnosti in poslovnega komuniciranja
3.7.2020 Rajko Zakšek doc. dr. Franc Brcar Uvedba gnezdene CNC tehnologije v lesni organizaciji
24.6.2020 Ana Kleut mag. Iris Fink Grubačević Učitelj kot kovč
24.6.2020 Kristina Dezan prof. dr. Boris Bukovec Vpliv zadovoljstva zaposlenih na kakovost in poslovno odličnost
10.6.2020 Boštjan Dragan prof. dr. Boris Bukovec Sistem vodenja kakovosti v Gasilsko-reševalnem centru Novo mesto
13.5.2020 Benjamin Košak prof. dr. Boris Bukovec Upravljanje zalog v podjetju Unior d.d., Ročno orodje
13.5.2020 Manca Kovač prof. dr. (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Percepcija in dejavniki uspešnega poslovnega kovčinga
5.12.2019 Simon Pavlin doc. dr. Marija Turnšek Mikačić Kovčing za menedžerje in poslovne time
22.10.2019 Simona Kozlevčar doc. dr. Franc Brcar Analiza prometnih nesreč motoristov
22.10.2019 Boštjan Zagorc doc. dr. Franc Brcar Inoviranje proizvodnega procesa v tovarni pohištva
22.10.2019 Andrej Mohar mag. Bojan Tomšič Sistem vodenja kakovosti v izbrani proizvodni organizaciji
30.9.2019 Martin Lužar doc. dr. Franc Brcar Skupne naložbe - primer proizvodnega podjetja
27.6.2019 Milko Grebenc prof. dr. Boris Bukovec SEP metoda za osebno vodenje in zagotavljanje celovitega osebnega dobrega počutja v sodobnem času
27.6.2019 Martina Lamovšek doc. dr. Franc Brcar Sodelovanje kupcev pri zagotavljanju kakovosti izdelkov
28.3.2019 Jurij Trelc dr. Matej Jevšček Analiza procesa izdelave kataloga rezervnih delov z metodo PFMEA
6.12.2018 Damjana Novak dr. Beti Godnič Spremembe v poslovanju transportnega podjetja po vpeljavi programa za sledenje vozil
4.12.2018 Mateja Besednjak mag. Iris Fink Grubačević Poslovni bonton kot dejavnik poslovne uspešnosti
4.12.2018 Gašper Gregorčič prof. dr. Boris Bukovec Vodenje kot dejavnik kakovosti in poslovne odličnosti v podjetju Papiroti
4.12.2018 Katja Urajnar izr. prof. Annmarie Gorenc Zoran Merjenje stopnje čuječnosti med zaposlenimi na fakulteti v jugovzhodni Sloveniji
6.11.2018 Simona Gorišek Nahtigal mag. Iris Fink Grubačević Menedžment človeških virov v podjetju s proizvodnjo električne energije
19.6.2018 Anton Rus dr. Matej Jevšček Pridobivanje in trženje energentov v podjetju Petrol d.d.
19.6.2018 Nina Zupan izr. prof. Annmarie Gorenc Zoran Motiviranost udeležencev delavnice Prej-Potem
29.5.2018 Ema Plut doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše Organizacijski vidiki vzpostavitve nastanitvenih kapacitet v Sloveniji
18.4.2018 Urška Bedek prof. dr. Boris Bukovec Izboljšanje kakovosti poštudijskih aktivnosti FOŠ
18.4.2018 Gorazd Kajič prof. dr. Boris Bukovec Plinsko-parna elektrarna kot poslovna priložnost TET
8.12.2017 Damjana Polovič mag. Iris Fink Grubačević Medgeneracijska komunikacija in njen vpliv na odnose med zaposlenimi
6.12.2017 Tanja Damjanovič prof. dr. Boris Bukovec Notranje komuniciranje vsebine poslovnika vodenja kakovosti v zavarovalni družbi
6.12.2017 Silva Kapš doc. dr. Franc Brcar Prenova načrtovanja nabave hrane in priprave obrokov v dijaškem domu
6.12.2017 Eva Blatnik prof. dr. Uroš Pinterič Spremembe kakovosti življenja v Sloveniji med 1997 in 2015
25.10.2017 Mira Dim mag. Iris Fink Grubačević Vloga coachinga v menedžmentu: investicija v uspeh
25.10.2017 Branka Hribar-Gorenc izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran, Katja Krevs, pred. Zadovoljstvo mednarodnih strank v proizvodni organizaciji
10.10.2017 Igor Novak mag. Iris Fink Grubačević Motivacija in sistem nagrajevanja zaposlenih
10.10.2017 Brigita Irt izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Interna komunikacija in zadovoljstvo zaposlenih
21.9.2017 Suzana Gorenc zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik Vpliv zadovoljstva na kakovost delovnega življenja
21.9.2017 Miloš Škorc mag. Iris Fink Grubačević Stres gasilca v času intervencije
7.7.2017 Simona Vene mag. Iris Fink Grubačević Interno komuniciranje in uspešno reševanje konfliktov
28.6.2017 Mojca Šlejkovec mag. Iris Fink Grubačević Vpliv samocoachinga na kakovost življenja in dela
6.6.2017 Andrej Kolar prof. dr. Milan Ambrož Učinkovitost programa za šolanje psov za delo v Specialni enoti Slovenske policije
16.1.2017 Darja Judež mag. Beti Godnič, viš. pred. Vplivi na povpraševanje po lokalnih pridelkih in živilih
16.1.2017 Bojan Škec prof. dr. Boris Bukovec Poslovnik sistema vodenja kakovosti podjetja TPS IMP d.o.o.
28.11.2016 Vili Močenik prof. dr. Boris Bukovec Model ustanavljanja invalidskega podjetja Unior d.d.
28.11.2016 Gregor Blažič prof. dr. Boris Bukovec Pravilnik o javnem naročanju Javnega zavoda Gasilsko-reševalni center Novo mesto
22.9.2016 Urška Lukan mag. Iris Fink Grubačević Komunikacijske in kulturne ovire pri organizaciji in izvedbi transporta
14.7.2016 Vanja Bertole izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Zavzetost zaposlenih v družinskem podjetju
30.6.2016 Zdenka Travižan izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Zadovoljstvo študentov s študijem na daljavo
30.6.2016 Katja Darovec doc. dr. Marija Turnšek Mikačić Informalno učenje v poslovnem okolju
18.5.2016 Marjeta Legan izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran

Vpliv čustvene inteligence vodij na zavzetost za delo zaposlenih

21.3.2016 Sabina Zamida doc. dr. Franc Brcar Preureditev sistema inoviranja v organizaciji
7.12.2015 Mojca Praznik mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Vodenje z veščinami coachinga
7.12.2015 Enisa Mujanović izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Zavzetost zaposlenih v proizvodni organizaciji
7.12.2015 Simon Lubej prof. dr. Boris Bukovec Izboljšanje sistema vodenja Adrie Mobil d.o.o. z modelom odličnosti EFQM
23.10.2015 Daša Škvorc prof. dr. Boris Bukovec Organizacijska kultura proizvodnega podjetja
23.10.2015 Merima Bekrić mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. Uspešno poslovno komuniciranje z uporabo asertivnega komuniciranja
28.9.2015 Nastja Urbančič doc. dr. Tatjana Mlakar Poslovni načrt podjetja IZIS 1A d.o.o.
28.9.2015 Lea Pušavec izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Medsebojna komunikacija vodja – zaposleni kot dejavnik uspešnosti podjetja
28.9.2015 Mitja Kump prof. dr. Boris Bukovec Smernice za vzpostavitev optimalnega sistema fizičnega varovanja v družbi
9.7.2015 Renata Kamenšek prof. dr. Boris Bukovec Kontrola kakovosti pri izdelavi sekundarne farmacevtske embalaže
3.7.2015 Petra Zagorc Lekše izr. prof. dr. Boris Bukovec Izboljšanje sistema vodenja FOŠ z uporabo modela odličnosti EFQM
3.7.2015 Jerneja Meglič izr. prof. dr. Gordana Žurga Zadovoljstvo kupcev s storitvijo pri prodaji novih vozil
14.5.2015 Andreja Bakšič Grozdina izr. prof. dr. Gordana Žurga Sistem vodenja kakovosti v malem podjetju
14.5.2015 Anita Zagorc mag. Iris Fink Grubačević Etični vidiki policijskih postopkov v doseganju kakovosti
14.5.2015 Helena Handukić izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Motiviranost za izobraževanje zaposlenih v javno zdravstvenem zavodu
21.4.2015 Maruša Zagorc mag. Vera Smodej Analiza strategije izdelave spletnih strani na primeru podjetja Innovit, d.o.o.
21.4.2015 Zlata Kastelic izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Motivacija in komunikacija zaposlenih v trgovskem podjetju
21.4.2015 Janja Škedelj izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Izobraževanje in motivacija zaposlenih v proizvodni organizaciji
30.1.2015 Romana Laknar mag. Iris Fink Grubačević Dejavniki konfliktov v delovnem okolju
8.12.2014 Uroš Repše izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Opis Belbinovih vlog pri izboljšanju učinkovitosti tima
8.12.2014 Vide Boltez doc. dr. Franc Brcar Zadovoljstvo odjemalcev s kakovostjo proizvodov in storitev podjetja Bramac d.o.o.
8.12.2014 Breda Uhan mag. Vera Smodej Stroški kakovosti v mikrobiološkem oddelku podjetja Krka, d.d.
22.10.2014 Bojan Lunar dr. Franc Brcar Analiza vpliva odnosov med kupcem in dobavitelji na kakovost dobav
8.7.2014 Iva Schweiger izr. prof. dr. Boris Bukovec Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Interdent d.o.o.
8.7.2014 Tajtana Šenica

doc. dr. Tatjana Mlakar
mag. Marjan Žnidar

Organizacija in varnost pri delu na delovišču s cestno zaporo
1.7.2014 Sabina Vrhovnik Matej Jevšček, pred. Okoljski vidik centralne čistilne naprave po rekonstrukciji
1.7.2014 Tanja Simonič izr. prof. dr. Boris Bukovec Spremljanje zadovoljstva s študijem in karierne poti diplomantov FOŠ
3.6.2014 Urška Butala izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Komuniciranje z različnimi tipi osebnosti na delovnem mestu in kakovost posameznika
3.6.2014 Urška Fabjan izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Vpliv komunikacije na reševanje težav, motiviranost in uspešnost zaposlenih
16.4.2014 Anja Kastrevc izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Komunikacija med zaposlenimi v podjetju
6.3.2014 Zdenka Lunar izr. prof. dr. Boris Bukovec Izboljšanje kakovosti procesa obvladovanja dokumentacije
3.12.2013 Mateja Kambič izr. prof. dr. Boris Bukovec Izboljšanje procesa prodaje s povečano osredotočenostjo na odjemalce
3.12.2013 Žejka Kaloper mag. Iris Fink Grubačević Vodenje s pomočjo coachinga
3.12.2013 Miljana Balaban mag. Iris Fink Grubačević Pregled timskih vlog v neprofitni organizaciji
3.12.2013 Tomaž Kordiš
izr. prof. dr. Boris Bukovec Poslovnik sistema vodenja kakovosti Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine
3.10.2013 Irena Mislej

mag. Iris Fink Grubačević
Matej Jevšček, pred.

Izboljšave modela vedenjskih kompetenc vodij v avtomobilski industriji
3.10.2013 Alojz Gorše izr. prof. dr. Boris Bukovec Vitka proizvodnja in Adria Mobil, d.o.o.
10.7.2013 Nataša Cimermančič izr. prof. dr. Gordana Žurga Celovito obvladovanje kakovosti v javnem zavodu
10.7.2013 Božidar Lenarčič mag. Franc Brcar Analiza vplivov na pogajanja med kupcem in dobaviteljem
10.7.2013 Cvetka Peterlin doc. dr. Annmarie Gorenc Zoran Izboljšanje kakovosti poslovnega komuniciranja v šolstvu