Canvas Spletni referat Slovensko English

Doktorske disertacije

 

Datum Študent Mentor Naslov doktorske disertacije
18.4.2019 Stanislav Galič prof. Dr. Annmarie Gorenc Zoran, PhD (ZDA) Gradniki modela intuitivnega odločanja vodij v slovenskih javnih komunalnih podjetjih
8.4.2019 Marta Kavšek zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik Model ekonomskega vrednotenja življenjskega sloga in prostorsko oskrbnih potreb starostnikov
14.11.2018 Milan Simončič prof. dr. Gordana Žurga Model vključevanja zunanjih deležnikov v izvajanje družbeno odgovornih načel jedrskih elektrarn
9.7.2018 Lea Šuc

prof. dr. Boris Bukovec, prof. dr. Damir Karpljuk

Model organizacije delovne terapije v vzgojno-izobraževalnem procesu za kakovostno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v večinske osnovne šole
14.3.2018 Andrej Grebenc prof. ddr. Janez Usenik Matematični model vzpona in zatona tehnologij v globalnih inovacijah
5.3.2018 Tanja Balažic Peček prof. dr. Boris Bukovec Gradniki avtopoieze v 4.0 organizaciji
15.12.2017 Boris Miha Kaučič zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik Holistični model za zagotavljanje zadovoljstva z življenjem v starosti
7.12.2017

Patrícia Kaplánová

izr. prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Social Identity in the European Model of Citizen's Participation in Slovenia
4.12.2017 Petra Janež prof. dr. Marija Bogataj, doc. dr. Samo Drobne Policentrični prostorsko-davčni simulacijski model migracij na ravni NUTS 5 in NUTS 3
23.10.2017 Dean Rumpf izr. prof. dr. Zlatka Meško Štok, izr. prof. dr. Gorazd Voga Vpliv menedžmenta kakovosti na odličnost poslovanja, ohranjanje zdravja in obvladovanje stresa pri slovenskih zdravnikih v javnem zdravstvu
30.8.2017 Sameer Mohammed Majed Dandan doc. dr. Daniel Klimovsky, izr. prof. Dr (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran Stakeholder Satisfaction with Competencies Transfer in the Framework of Educational Policy Elements
18.7.2017 Vinko Bogataj izr. prof. dr. Gordana Žurga, zasl. prof. dr. Adolf Šostar
Gradniki konsistentnosti menedžmenta kakovosti in njihov vpliv na rezultate organizacije
17.7.2017 Beti Godnič prof. ddr. Janez Usenik Prilagajanje logističnih storitev po vstopu novih članic v Evropsko unijo in Šengensko območje
28.6.2017 Domen Kozjek zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik Model dejavnikov menedžmenta znanja in njihov vpliv na uspešnost organizacije
16.12.2016 Matej Jevšček prof. ddr. Janez Usenik Dinamični model ocenjevanja kompetenc in .kompetenčnih profilov z mehko logiko
9.7.2015 David Bogataj izr. prof. dr. Robert Vodopivec Model amortizacije človeških virov in kakovost življenja
6.7.2015 Jasna Lavrenčič prof. dr. Damir Karpljuk, prof. dr. Boris Bukovec Model obvladovanja izgorelosti in življenjski slog ravnateljev, podjetnikov in ekstremnih športnikov
2.6.2015 Marko Kukanja

izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, prof. dr. Boris Bukovec

Model dejavnikov kakovosti v prehrambnem gostinstvu
19.5.2015 Lea-Marija Colarič-Jakše izr. prof. dr. Milan Ambrož Vpliv dejavnikov socialnega kapitala na inovacije v turistični dejavnosti
21.4.2015 Friderika Kresal izr. prof. dr. Maja Meško Model obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja pri slovenskih poklicnih voznikih in absentizem
11.11.2014 Nataša Demšar Pečak prof. ddr. Marija Ovsenik, red. prof. dddr. Christian Gostečnik Model socialnega marketinga pri reševanju problemov v partnerskem odnosu
10.7.2014 Ivan Erenda

izr. prof. dr. Maja Meško,
izr. prof. dr. Boris Bukovec

Voditeljske kompetence ter intuitivno odločanje vršnih in srednjih menedžerjev v avtomobilski industriji
10.7.2014 Anton Peršič prof. dr. Mirko Markič Vpliv modela odličnosti družbeno odgovornega menedžmenta na poslovno uspešnost
3.7.2014 Marija Turnšek Mikačić ddr. Marija Ovsenik

Karierni načrt kot gradnik osebne odličnosti

19.6.2014 Franc Brcar izr. prof. dr. Boris Bukovec Model organiziranosti zunanjega izvajanja informatike
23.4.2014 Tit Turnšek prof. ddr. Janez Usenik Razvoj generičnega dinamičnega modela konflikta v interakciji z organizacijskim okoljem
16.7.2013 Marija Ovsenik prof. dr. Štefan Ivanko

Identifikacija gradnikov optimalnega organizacijskega modela izobraževanja za turizem v Sloveniji