E-učilnica E-indeks Slovensko English

O knjižnici

"Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve."  (Georg Simmel)


Knjižnica FOŠ je bila zasnovana v začetku leta 2012. Od junija 2012 omogoča svojim uporabnikom prost dostop do gradiva in informacij za potrebe izobraževalnega in raziskovalnega procesa. Namenjena je predvsem študentom, pedagoškim delavcem in raziskovalcem FOŠ, pa tudi zunanjim uporabnikom, ki jih zanima to področje. Januarja 2012 je postala polnopravna članica sistema COBISS, skozi katerega uresničuje temeljno strokovno poslanstvo; izposojo, obdelavo gradiva, iskanje informacij o gradivu, bibliografske poizvedbe in drugo. S knjižnično aktivnostjo sledimo sodobnim knjižničnim trendom in se trudimo, da bi lahko zadovoljevali knjižnično-informacijske potrebe naših študentov in raziskovalcev.

Temeljne naloge knjižnice so: