E-učilnica E-indeks Slovensko English

Arhiv 2023

Erasmus+

Akreditacijska številka Erasmus listine FOŠ: (2021)1530211 - 27/2/2021

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME10

Številka OID: E10129692

Erasmus listina: Erasmus charter for heigher education 2021 – 2027

Erasmus Policy Statement (EPS) 2021 – 2027 

Študentska listina Erasmus+

Projekti mobilnosti v visokem šolstvu potekajo med programskimi državami ali, od razpisnega leta 2015 dalje, tudi med programskimi in partnerskimi državami (mednarodna kreditna mobilnost). V programu Erasmus+ lahko sodelujejo kot programske države članice Evropske unije ter Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija ter nekdanja jugoslovanska republika  Severna Makedonija in Srbija. Kot partnerske države pa štejejo vse ostale države sveta, razen izjem, kot so zapisane v Vodniku za prijavitelje.

Promocijsko-informativna brošura Erasmus+, v kateri so predstavljeni cilji programa, možnosti, ki jih ponuja širši evropski in nacionalni kontekst programa ter njegove poglavitne značilnosti. Dostopna je na spletni strani nacionalne agencije.

 

Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov

Mobilnost študentov in mladih diplomantov

Možne so naslednje izmenjave:

  • mobilnost za namen študija na visokošolski instituciji, nosilki ECHE listine, v eni od programskih ali eni od partnerskih držav. 
  • mobilnost za namen prakse v eni od programskih držav (spletni portal za izmenjavo informacij o praksah).

Študent lahko v vsakem ciklu študija odide na mobilnost v trajanju do 12 mesecev (t.j. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, vključujoč mobilnosti predhodnega programa Vseživljenjsko učenje – Erasmus individualna mobilnosti in Erasmus Mundus). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in prakse. Poleg tega se lahko mobilnosti za namen prakse udeležijo tudi »mladi« diplomanti (»mladi« magistranti, »mladi« doktoranti), vendar morajo biti izbrani za mobilnost s strani FOŠ v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja oz. doktoriranja).

 

Fakulteta omogoča študijsko izmenjavo oziroma sodeluje z naslednjimi visokošolskimi institucijami: 

• Madrid Open University (Španija),
• Karlovac University of Applied Sciences (Hrvaška),
• Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Varaždin (Hrvaška) -
Predstavitvena brošura. 
• Sofia University, St. Kliment Ohridski, Faculty of Education (Bolgarija),
• Spiru Haret University, Faculty of Psychology and Pedagogy Brașov, Faculty of Administrative and Juridical Sciences Brasov, Faculty of Management Brasov (Romunija),
• University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Social Sciences (Slovaška),
• Technical University of Cartagena (Španija),
• Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences (Češka),
• Šiauliai University (Litva),
• National University of Political Studies and Public Administration, Faculty of Public Administration, Bucharest (Romunija),
• Tecnical University of Košice, Faculty of Economics (Slovaška),
• Cankiri Karatekin University (Turčija),
• Klaipeda University (Litva),
• University of Osijek, Faculty of Economics (Hrvaška),
• Technological Education Institute (TEI) of Thessaly (Grčija),
• Alexander Dubček University of Trenčin, Faculty of Social and Economic Relations (Slovaška),
• Pomeranian University in Słupsk (Poljska),
• Polytechnic of Rijeka (Hrvaška),
• University of Thessaly (Grčija).

 

Mobilnost osebja

Možne so naslednje izmenjave:

Obvezni del mobilnosti osebja za namen poučevanja je izvedba najmanj 8 pedagoških ur na teden.

FOŠ ima sklenjene bilateralne sporazume za osebje z naslednjimi tujimi visokošolskimi inštitucijami:

• Madrid Open University (Španija),
• Warsaw School of Computer Science (Poljska),
• Karlovac University of Applied Sciences (Hrvaška),
• Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb (Hrvaška),
• Sofia University, St. Kliment Ohridski, Faculty of Education (Bolgarija),
• Spiru Haret University, Faculty of Psychology and Pedagogy Brașov, Faculty of Administrative and Juridical Sciences Brasov, Faculty of Management Brasov (Romunija),
• University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Social Sciences (Slovaška),
• Technical University of Cartagena (Španija),
• Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences (Češka),
• Šiauliai University (Litva),
• Faculty of Political Science, University of Marie Curie-Skłodowska, Lublin (Poljska),
• National University of Political Studies and Public Administration, Faculty of Public Administration, Bucharest (Romunija),
• Tecnical University of Košice, Faculty of Economics (Slovaška),
• Cankiri Karatekin University (Turčija),
• Klaipeda University (Litva)
• University of Osijek, Faculty of Economics (Hrvaška),
• Technological Education Institute (TEI) of Thessaly (Grčija),
• Dostoevsky Omsk State University (Rusija) - mobilnost za namen usposabjanja v okviru KA107, v okviru razpisnega leta 2019,
• Alexander Dubček University of Trenčin, Faculty of Social and Economic Relations (Slovaška),
• Pomeranian University in Słupsk (Poljska),
• Polytechnic of Rijeka (Hrvaška),
• University of Thessaly (Grčija).

 

Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva

 

Strateška partnerstva na področju terciarnega izobraževanja lahko trajajo 2 ali 3 leta in so prilagodljiv način dela s partnerji iz različnih držav. Strateška partnerstva v terciarnem izobraževanju se morajo osredotočiti na aktivnosti, namenjene izboljšanju pogojev v visokošolskem izobraževanju v sodelujočih državah.

 

ERASMUS+ program 2014-2020

ERASMUS program 2007-2014 (Vseživljenjsko učenje)