E-učilnica E-indeks Slovensko English

ERASMUS program 2007-2014

 

Erasmus univerzitetna listina (EUC): 263920-IC-1-2013-1-SI-ERASMUS-EUC-1
Erasmus ID koda: SI NOVO-ME10
Erasmus listina: Erasmus Standard University Charter

Erasmus je sektorski program v okviru programa Vseživljensko učenje, ki nudi udeležencem terciarnega izobraževanja različne priložnosti na področju izobraževanja, poučevanja, usposabljanja, razvoja in sodelovanja v mednarodnem okolju.

Cilj programa je spodbujati mednarodno mobilnosti posameznikov in povečati obseg različnega sodelovanje med organizacijami ter dvig kakovosti terciarnega izobraževanja v Evropi.

Fakulteta omogoča študijsko izmenjavo oziroma sodeluje z naslednjimi fakultetami:

• Karlovac University of Applied Sciences, Karlovac, Hrvaška,

• Warsaw School of Computer Science, Warsaw, Poljska,

• Juraj Dobrila University of Pula, Pula, Hrvaška,

• Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, Varaždin, Hrvaška.

 

Več o Erasmus programu si lahko preberete v BROŠURI ZA ŠTUDENTE ali na spletni strani CMEPIUS.