Canvas Spletni referat Slovensko English
Poletna šola FOŠ 2019: Sistem vodenja kakovosti >>Študijski programi Menedžment kakovosti >>Konferenca NPOT 2019 - 25. april 2019 >>

Novice

16. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji

V Društvu slovenska akademija za management (SAM), skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Fakulteto za organizacijske vede Kranj Univerze v Mariboru pripravljajo 16. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji, ki bo potekalo v petek, 14. junija 2019.

Tema posvetovanja je »AGILNA ORGANIZACIJA«.

Vse pogostejše spremembe v okolju zahtevajo hitrejše in fleksibilno odzivanje ter prilagajanje podjetij in drugih združb, zato velike združbe kot tudi mala podjetja iščejo bolj agilne pristope v managementu in organizaciji. Koncept »agilnost« je bil v povezavi z organizacijo dela najprej uporabljen na področju razvoja programske opreme, kjer je agilno programiranje z razvojem različnih orodij (npr. scrum), omogočilo hitrejši razvoj in povezovanje z uporabniki že v začetnih korakih projekta. Začetki agilnosti pa sodijo v sredino prejšnjega stoletja, in sicer v načela vitke proizvodnje japonskih proizvodnih podjetij (npr. Toyotin proizvodni sistem). Danes se koncept agilnosti s področja projektov informacijske tehnologije vedno bolj širi tudi na druga področja (npr. razvoj proizvodov, trženje, ravnanje z zmožnostmi zaposlenih) in združbe spodbuja k bolj dinamičnemu oblikovanju dela, ter spreminjanju struktur organiziranosti in procesov. Z večjo agilnostjo združbe postanejo bolj inovativne, bolje znajo prepoznati spremembe v okolju in potrebne spremembe znotraj združbe, razvijajo prilagodljive rešitve in se izogibajo kriznim situacijam. Vpeljava vrednot in načel agilne organizacije pa omogoča tudi povečanje učinkovitosti. Zato agilnost povečuje tako finančno uspešnost kot tudi lojalnost kupcev in zavzetost zaposlenih. Vendar spremembe niso potrebne na vseh področjih, in agilni načini dela niso primerni za vse. Prepoznati in vpeljati agilne pristope, kjer je to koristno in zagotoviti usklajeno delovanje združbe kot celote, predstavlja eno ključnih zadolžitev managerjev.

Posvetovanja se lahko udeležite s prispevkom in skupaj z drugimi udeleženci delite svoja spoznanja ali izkušnje. Prispevki so lahko strokovni, kot npr. prikaz dobrih praks podjetij, ali povsem teoretični, kot npr. pregled mednarodnih raziskav v zadnjih letih. Zlasti so zaželeni prispevki, ki obravnavajo organizacijske probleme, izpostavljajo vlogo razmerij v združbah in predlagajo konkretne rešitve. Znanstveni prispevki bodo objavljeni v zborniku konference. Strokovni prispevki pa bodo predstavljeni na spletni strani društva Slovenska akademija za management.

Več o posvetovanju si lahko preberete na spletni strani.


‹ Nazaj