E-učilnica Spletni referat Slovensko English
Vpis kot občan >>Preberite več >>Spletni nakup knjig >>

Novice

Sklep o začetku nadomestnih volitev za člana Senata FOŠ

Senat FOŠ je na seji dne 27. 3. 2019 sprejel SKLEP o začetku postopka nadomestnih volitev člana Senata FOŠ

Za člana Senata FOŠ je lahko izvoljen le član Akademskega zbora z nazivom najmanj docent oz. z ekvivalentnim znanstvenim nazivom, pri čemer mora biti zagotovljena enakopravna zastopanost vseh znanstvenih disciplin ter strokovnih področij FOŠ.

Kandidata za člana Senata FOŠ lahko predlagajo katedre FOŠ ali najmanj trije visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, ki so člani Akademskega zbora FOŠ.

Predlagatelji pošljejo predloge za kandidata za člana Senata in pisno soglasje kandidata h kandidaturi na OBR-027-02 do 22. 4. 2019 do 12. ure na naslov: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, s pripisom »Kandidatura za člane Senata FOŠ - ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu. Tajništvo FOŠ vse prispele kandidature opremi z žigom ter na zaprto pisemsko ovojnico vpiše datum in čas vložitve.

 


‹ Nazaj