E-učilnica E-indeks Slovensko English
Razpisi za vpis >>Študenti o FOŠ >>Program >>

Novice

Seja Senata FOŠ

Senat je kot strokovni organ soglasno imenoval prodekanjo za kakovost, doc. dr. Gordano Žurga, prodekana za izobraževanje, doc. dr. Roberta Vodopivca in prodekana za znanstveno-raziskovalno delo, doc. dr. Davorina Kralja.

Skladno s 33. členom Statuta je imenoval tudi tri komisije in sicer Komisijo za izvolitve v nazive (KIN),  Komisijo za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ) in Komisijo za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD).

Tako kot predhodno upravni odbor, je tudi senat obravnaval ter sprejel strateški načrt za obdobje 2009 - 2014, letni delovni načrta fakultete za leto 2010 ter se seznanil s cenikom za naslednje študijsko leto.


‹ Nazaj