E-učilnica E-indeks Slovensko English
Preveri razpis za vpis >>Študenti o FOŠ >>Preberite glasilo >>

Novice

Začetek predavanj na FOŠ

V soboto, 9. oktobra ob 8.00 bo prvo predavanje magistrskega študijskega programa Menedžment kakovosti, in sicer  pri predmetu Univerzalna odličnost. Magistrski študentje imajo v prvem semestru obveznosti trikrat tedensko, predavanja pa bodo potekala ob petkih popoldan in sobotah dopoldan ter en dan med tednom.

Doktorskim študentom se bo študijsko leto pričelo z »doktorskim kolokvijem«, ki bo v četrtek, 14. oktobra med 17.00 in 19.00. Na njem se bodo zbrali tako doktorski študentje prvega in drugega letnika kot tudi vsi potencialni mentorji.  Uvodni predstavitvi pravilnika o doktorskem študiju bo sledil osrednji del, kjer bo vsak  dokotrand predstavil sebe in svojo predvideno doktorsko temo. Potencialni mentorji bodo pozvani k predstavitvi svojih raziskovalnih področij, s poudarkom na iskanju sinergije in prepleta z doktorskimi raziskavami doktorandov FOŠ.

Doktorski kolokviji so triurna srečanja študentov in profesorjev, s katerimi želimo na FOŠ krepiti sodelovaje med našimi doktorandi, jim ponuditi priložnost za izmenjavo mnenj, priložnost za predstavitev najnovejših spoznaj iz področja organizacijskih študij,...


‹ Nazaj