E-učilnica E-indeks Slovensko English
Preveri razpis za vpis >>Študenti o FOŠ >>Poletna šola 2020 >>Potek študija >>

Novice

Vpis v register strokovnjakov NAKVIS

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je letos pripravljala in v začetku meseca decembra tudi uveljavila sklop dokumentacije, ki sistemsko ureja delovanje visokošolskih zavodov.
 
Na njihovi domači spletni strani http://www.nakvis.si/ je nekaj osnovnih informacij, predvsem pa je zanimiv dokument  Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki ureja sisteme kakovosti v visokem šolstvu.
Pomembna so tudi Merila za uvrstitev v register strokovnjakov, najpomembnejši pa je Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov.
 
Naprošamo vse zaintersirane, da si pogledajo ta javni poziv, razmislijo o svojem morebitnem sodelovanju kot evalavtor in da se v čim večjem številu na javni poziv tudi odzove.
 
Menimo, da če se v teh evalvacijskih komisijah pojavimo tudi tisti, ki imamo sistemska znanja iz področja kakovosti in presoj, bomo k širjenju kulture kakovosti v šolstvu lahko veliko pripomogli in posredno tudi zagotavljali, da se ideje TQM v šolski praksi (vsaj v primerih izvedb evalvacij) ne bi razumele napačno.
Gre tudi za priložnost spoznavanja dobrih praks v drugih visokošolskih zavodih in predvsem za priložnost prispevanja k dvigu ravni institucionalne kakovosti v našem visokošolskem prostoru.
 
Menimo da smo člani Akademskega zbora FOŠ pri tem lahko zanesljivi partnerji.
 
Vodstvo FOŠ


‹ Nazaj