E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>Več o poletni šoli >>

Novice

Predavanje dr. Tatjane Dragovič

V ponedeljek, 11. junija 2019, smo na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu organizirali predavanje z naslovom Celostni program razvoja vodij za doseganje poslovne in osebnostne odličnosti, ki ga je izvedla dr. Tatjana Dragovič.

Dr. Tatjana Dragovič ima 26 let delovnih izkušenj doma in v tujini, predvsem iz izvajanja Leadership&Management seminarjev ter delavnic za vodilne in vodstvene delavce s področja vodenja, motivacije, timskega dela, upravljanja s spremembami, coachinga in licenčne mednarodne NLP (nevrolingvistične) programe.

Več kot 20 let deluje v akademskem svetu doma in v tujini (University of Apllied Science (Finska), Open University (Anglija), Univerza v Monterrey (Mehika), Univerza Cambridgu (Anglija)). Na univerzi v Cambridgu predava kvalitativne metode na doktorskem študiju in tudi vodi doktorandsko skupino na področju vodenja in razvoja izobraževanja. Je članica večjega števila uredniških odborov, recenzentka in urednica knjig na področju visokošolskega izobraževanja in ustvarjalnosti.

Na interaktivnem predavanju se je dotaknila podobnosti in razlik med upravljanjem (menedžment) in vodenjem (leadership), matrice procesa in veščin vodenja po R. Diltsu ter doseganja poslovne in osebnostne odličnosti vodij skozi celosten program razvoja (z elementi coachinga, modeliranja in kreativnosti.

Utrinke s predavanja si lahko ogledate na povezavi.

 


‹ Nazaj