E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>Več o poletni šoli >>

Novice

WEBINAR: Kvalitativna analiza z ATLAS.ti

Vse, ki se ukvarjate z raziskovanjem in pri tem potrebujete znanje iz kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod, vabimo k udeležbi na webinarju - Kvalitativna analiza z ATLAS.ti

ATLAS.ti je namenjen obdelavi kvalitativnih podatkov. Podatke pridobimo z intervjuji, fokusnimi skupinami, v revijah, knjigah, televizijskih oddajah, filmih, govornih oddajah, z opazovanjem na terenu, terenskimi zapiski, itd. Najpogosteje za obdelavo uporabljamo kodiranje in grafično predstavitev rezultatov (model raziskave). Delavnica je zasnovana tako, da udeleženci naredijo analizo intervjujev: od urejanja podatkov, kodiranja, izvajanja poizvedb in analiz, do potrjevanja raziskovalnih vprašanj in izgradnje končne teoretične formulacije oz. modela raziskave. 

Trajanje webinarja: od 21. do 24. julija 2020, vsak dan med 16:30 in 18:00. 

Cena: 100 EUR

Izajalec: doc. dr. Franc Brcar
Franc Brcar je univerzitetni diplomirani inženir strojništva, magister informacijsko-upravljavskih ved in doktor znansoti s področja menedžmenta kakovosti. Dalj časa je bil zaposlen v večjem avtomobilskem podjetju. Na začetku je delal kot specialist na področju operacijskih sistemov in baz podatkov. Sledilo je delo na področju računalniškega konstruiranja in ERP sistemov. V zadnjem obdobju se raziskovalno ukvarja z menedžmentom, statistiko, kvantitativnimi in kvalitativnimi raziskovalnimi metodami. 

Več informacij o webinarju si lahko ogledate na povezavi.

Prijave na franc.brcar@gmail.com.

Predhodno si lahko ogledate brezplačni webinar: Programska oprema v raziskovanju.


‹ Nazaj