E-učilnica E-indeks Slovensko English
Preveri razpis za vpis >>Študenti o FOŠ >>Preberite glasilo >>

Novice

Uspeh 1. študentske tribune na FOŠ

V četrtek, 16.6.2011 je Študentski svet FOŠ v prostorih fakultete organiziral prvo Študentsko tribuno, katere vsebina je bila namenjena predvsem analizi preteklega  študijskega leta in oblikovanju predlogov za izboljšanje študija na FOŠ. Prisotne študente, profesorje in strokovno osebje fakultete sta uvodoma pozdravila predsednik Študentskega sveta, Matej Jevšček in dekan FOŠ, dr. Boris Bukovec, animatorka samega dogodka, magistrska študentka Tereza Golenko pa je predstavila študentski pogled na študij v prvem letu njegovega izvajanja na magistrskem in doktorskem študiju.

Sprva je bila predstavljena SWOT analiza, s katero so opredelili prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti študija na FOŠ. Sledila je odprta diskusija med vsemi prisotnimi v obliki »brainstorminga«, v okviru katerega so predvsem študentje FOŠ iskali priložnosti za izboljšanje, kar je bil tudi glavni namen samega dogodka. Pri podajanju predlogov in predvsem iskanju rešitev so aktivno sodelovali tudi profesorji fakultete, rezultat česar je bilo oblikovanje preudarnih predlogov, s katerimi bi še izboljšali študij na FOŠ.

Izpostavljeni primeri ter oblikovane rešitve so bili ključnega pomena tudi za fakulteto, ki je na podlagi tako izvedene samoevalvacije že oblikovala seznam ukrepov, s katerimi bo zagotovila še boljšo izvedbo študija v prihajajočem študijskem letu.

Študentski tribuni je v prijetnem vzdušju sledil še družabni piknik na drugi lokaciji. Večerja pod kozolcem v prijetnem podeželskem okolju je bil odličen način za zaključno druženje pred poletnimi počitnicami.

Predstavitev


‹ Nazaj