E-učilnica E-indeks Slovensko English
Preveri razpis za vpis >>Študenti o FOŠ >>Več >>

Novice

Ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe na FOŠ

Spoštovani,

glede na aktualne razmere v zvezi z virusom SARS-CoV-2, sprejetih odlokov vlade RS ter priporočil NIJZ ter MIZŠ, je vodstvo FOŠ dne 29. 9. 2020 sprejelo Posodobljene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom in zagotavljanje varnosti pred okužbo na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu. Ključni ukrepi so:

IZVAJANJE PEDAGOŠKEGA PROCESA

Pedagoško delo na fakulteti se od 1. 10. 2020 do 5. 2. 2021 izvaja na daljavo. Predavanja, vaje, konzultacije, seminarji, izpiti in druga preverjanja znanja, govorilne ure, in drugi načini komunikacije študentov in VS učiteljev se izvajajo na daljavo, spletnega orodja Ms Teams, Moodle, preko e-pošte ali telefona.

Izvedba izpitov in druga preverjanja znanja s fizično prisotnostjo je dovoljena le v primerih, če preverjanje znanja ni mogoče izvesti na daljavo in če so izpolnjeni pogoji iz poglavja Pravila ravnanja v prostorih fakultete (glej spodaj). Zagovori zaključnih nalog se izvajajo na daljavo

IZVAJANJE PROJEKTNEGA, RAZISKOVALNEGA IN DRUGEGA DELA STROKOVNIH SLUŽB NA FAKULTETI

Projektno, raziskovalno in delo drugih strokovnih služb na fakulteti poteka od doma ali v prostorih fakultete, glede na potrebe in zahteve izvedbe dela. Obiski referata in drugih strokovnih služb za študente in druge obiskovalce so možni po predhodnem dogovoru s strokovnim delavcem. Svetuje se, da se za komunikacijo še vedno uporablja elektronska pošta. V prostorih fakultete morajo tako zaposleni kot tudi zunanji obiskovalci upoštevati pravila ravnanja v prostorih fakultete (glej točko 6).

IZVAJANJE KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI

Knjižnična dejavnost se na fakulteti izvaja v omejenem obsegu, in sicer po vnaprejšnjem dogovoru s knjižničarko oziroma z referatom. Knjižnica je do nadaljnjega zasnovana na principu zaprtega dostopa – do knjižničnega gradiva fizično ni mogoče dostopati, ampak se gradivo pregleduje s pomočjo baze COBISS/OPAC. Izbrano gradivo naročite oz. rezervirate in ga prevzamete v knjižnici po dogovoru s knjižničarko (vesna.grabnar@fos-unm.si). Knjižnično gradivo v COBISS/OPAC sistemu lahko iščete neposredno v bazi podatkov Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu. Vrnjeno gradivo je 3 dni v karanteni, preden ga ponovno vrnemo v obtok . V tem času si gradiva ne more izposoditi drug član, vidni status v COBISS-u je "zadržano". Po preteku treh dni gre gradivo lahko v izposojo naslednjemu uporabniku. Če želite gradivo vrniti, ga odložite na za to predvidenem vidnem mestu v knjižnici.

Ob vstopu v knjižnico si morajo obiskovalci razkužiti roke. Ves čas obiska knjižnice morajo nositi zaščitno masko. Čim manj naj se dotikajo različnih predmetov in površin, in sicer le toliko, kot je nujno potrebno. Ves čas je potrebno paziti na razdaljo med osebami, najmanj 1,5 metra. Knjige si bralci ne izbirajo sami in se jih ne dotikajo. V knjižnico lahko vstopajo le zdrave osebe, brez znakov okužbe dihal.

PRAVILA RAVNANJA V PROSTORIH FAKULTETE

V prostore zavodov lahko vstopajo zgolj zdrave osebe. O vseh obiskovalcih se vodi evidenca prisotnosti v prostorih FOŠ, zaradi zagotavljanja sledljivosti morebitnega širjenja okužbe. Evidenca se hrani 30 dni. Vstop na fakulteto je možen z uporabo zaščitne maske. Nošenje zaščitne maske je obvezno za vse deležnike v skupnih prostorih (stopnišče, hodniki, predavalnice, toaletni prostori, študentski referat, knjižnica). Medsebojna razdalja med osebami mora biti vsaj 1,5 metra. V posamezni pisarni sta lahko največ 2 zaposlena, pri čemer nošenje zaščitne maske ni potrebno, v kolikor je med osebami zagotovljena vsaj 1,5 metrov razdalje. Sestanki in drugi dogodki se izvajajo v prostoru, ki zagotavlja medsebojno razdaljo 1,5 metra med osebami, vsi udeleženi morajo nositi zaščitno masko. O prisotnih na sestankih se vodi evidenca. Obvezno je redno razkuževanje rok, posebej ob prihodu na fakulteto ter po dotikanju z gradivom, s katerim rokuje več oseb. Prostori se redno zračijo in razkužujejo.

Še vedno je potrebno upoštevati splošna priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2:

Zaposlenim se svetuje, da upoštevajo priporočila, ki sicer veljajo za zmanjšanje prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni:

Novi ukrepi veljajo od 30. 9. 2020 dalje do preklica.

Celotno besedilo ukrepov je na voljo na povezavi.

V primeru dodatnih informacij smo vam na voljo po e-pošti na info@fos-unm.si.


‹ Nazaj