E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o ukrepu >>Preberite glasilo >>Preveri razpis za vpis >>

Novice

Zadnji rok za prijavo

Danes je začel teči tretji prijavni rok za vpis v študijske programe Menedžment kakovosti prve, druge in tretje stopnje. Prosta so še vpisna mesta za 1., 2. in 3. letnik študijskega programa prve stopnje (VS), 1. in 2. letnik študijskega programa druge stopnje (MAG) in eno prosto mesto za 2. letnik študijskega programa tretje stopnje (DR).

Prijavite se lahko z izpolnitvijo elektronske prijavnice, ki jo natisnjeno in podpisano skupaj z zahtevanimi dokazili posredujte s priporočeno pošiljko na naslov: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, najkasneje do 7.10.2011. Veljavne so le prijave, ki pridejo po navadni pošti.


‹ Nazaj