E-učilnica E-indeks Slovensko English
Razpisi za vpis >>Študenti o FOŠ >>Program >>

Novice

12. študentska tribuna

Včeraj, 29. 6. 2022, je potekala že 12. tradicionalna Študentska tribuna, ki jo organizira Študentski svet FOŠ v sodelovanju s fakulteto. Študentska tribuna je potekala na daljavo, pred zaključkom Poletne šole, udeležili pa so se jo študentje, visokošolski učitelji, vodstvo fakultete in strokovne službe. Na dogodku je bil predstavljen namen in pomen študentskih tribun, pregledan je bil seznam ukrepov pretekle študentske tribune, kjer je bilo ugotovljeno, da so bili ukrepi ustrezno izvedeni. Predstavljen je bil sam potek študijskega leta 2021/2022, povzeti so bili krajši izsledki rezultatov ankete zadovoljstva študentov FOŠ za študijsko leto 2021/2022. Nazadnje je sledila razprava s strani prisotnih študentov o študijskem letu, podani so bili komentarji, pohvale in predlogi za izboljšanje.

Glavna tematika študentske tribune je bila izvedba študijskega leta na daljavo zaradi koronavirusa. Študentje so bili mnenja, da je bil študij na daljavo v času COVID-19 izpeljan na ustrezen način, da je bila to prednost študija, da so izboljšali digitalne kompetence, pridobitev znanja ni bila manjša, ampak celo večja, saj je študij zahteval bolj poglobljeno znanje in razumevanje snovi. Pogrešali so le fizični stik s študenti, tudi na neformalnih dogodkih in predlagali izvedbo kakšnega fizičnega dogodka, da se študentje med sabo v živo spoznajo.

Vse ugotovitve študentske tribune bodo obravnavane na kolegiju dekana, ki bo pripravil tudi program ukrepov za izboljšanje.

 


12. študentska tribuna

‹ Nazaj