E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>Vabilo k sodelovanju >>Več o poletni šoli >>

Novice

Izjavo o ustanovitvi enotne javne univerze v Novem mestu podpisal tudi dekan FOŠ

V torek, 5. decembra 2023, so Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Fakulteta za informacijske študije Novo mesto, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto ter Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, podpisali izjavo podpore pobudi in prizadevanju Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto in regijskega gospodarstva za ustanovitev enotne javne univerze v Novem mestu, ki bi združila in povezala v skupno ustanovo vse v regiji delujoče visokošolske zavode in znanstveno raziskovalne ustanove.

Visokošolski zavodi in ustanove jugovzhodne Slovenije, ki so podpisniki izjave, ugotavljamo, da se je v minulih letih v statistični regiji jugovzhodna Slovenija v Novem mestu, oblikoval kakovosten visokošolski prostor z raznolikimi programskimi in organizacijskimi vsebinami in oblikami.

Programski, kadrovski in organizacijski potenciali omogočajo nadaljnjo kakovostno rast, medsebojno povezovanje in sodelovanje visokošolskih zavodov na pedagoškem in znanstveno raziskovalnem področju, kar bi še posebej okrepila in zagotovila združitev vseh visokošolskih zavodov v regiji v javno univerzo.

Tako bi bili zagotovljeni finančni, organizacijski in kadrovski pogoji za enotno delovanje nove javne univerze, ki bi omogočili kakovosten razvoj pedagoškega in znanstveno raziskovalnega dela vseh vključenih visokošolskih zavodov in ustanov.

 


Izjavo o ustanovitvi enotne javne univerze v Novem mestu podpisal tudi dekan FOŠ
Izjavo o ustanovitvi enotne javne univerze v Novem mestu podpisal tudi dekan FOŠ
Izjavo o ustanovitvi enotne javne univerze v Novem mestu podpisal tudi dekan FOŠ
Izjavo o ustanovitvi enotne javne univerze v Novem mestu podpisal tudi dekan FOŠ

‹ Nazaj