E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>Več o poletni šoli >>

Novice

Volitve dekana in članov Senata FOŠ

Postopek za izvolitev dekana FOŠ

Senat FOŠ je na svoji seji dne 28. 3. 2024 izdal Sklep o začetku rednega postopka za izvolitev dekana Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu za mandatno obdobje 1. 10. 2024 – 30. 9. 2028. Za dekana FOŠ je lahko izvoljen le član Akademskega zbora FOŠ z nazivom najmanj docent oz. z ekvivalentnim znanstvenim nazivom, ki je na FOŠ zaposlen kot visokošolski učitelj vsaj 20 %. Kandidate za dekana FOŠ lahko predlagajo katedre FOŠ ali najmanj pet visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev, ki so člani Akademskega zbora FOŠ.

Predlog kandidature se sestavi v enem izvodu na obrazcu OBR-FOŠ-028-02 in najkasneje do 15. 04. 2024 do 12.00 dostavi na naslov Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Tajništvo, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, s pripisom »Predlog kandidature za dekana FOŠ - ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu.

Volitve članov Senata FOŠ

Začel se je tudi postopek za volitve članov Senata FOŠ (sklep). Za člana Senata FOŠ je lahko izvoljen le član Akademskega zbora z nazivom najmanj docent iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, skladno z določili ZViS.

Rok za vložitev kandidatur je 15. 4. 2024 do 12.00, ki se dostavijo na na naslov Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Tajništvo, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto, s pripisom »Kandidatura za člane Senata FOŠ - ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu. Kandidate za člana Senata FOŠ lahko predlagajo katedre FOŠ ali najmanj trije visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, ki so člani Akademskega zbora FOŠ (OBR-027-03).


‹ Nazaj