E-učilnica E-indeks Slovensko English
Preveri razpis za vpis >>Študenti o FOŠ >>Poletna šola 2020 >>Potek študija >>

Novice

Pridobitev certifikata ISO 9001

Spoštovani študentje in člani akademskega zbora FOŠ!

Z velikim ponosom in veseljem vam sporočam, da smo včeraj, 24. oktobra 2011, uspešno prestali certifikacijsko presojo sistema vodenja naše fakultete. Presojo po zahtevah standarda ISO 9001 so izvedli presojevalci mednarodne certifikacijske hiša Bureau Veritas, ki so v uvodu svojega poročila zapisali:

»Sistem vodenja kakovosti je skladen z zahtevami standarda SIST EN ISO 9001:2008 in je primerno dokumentiran. Zahteva po procesnem pristopu je upoštevana, procesi so usklajeni s specifičnimi zahtevami organizacije, so uvedeni ter obvladovani. Kratkoročne usmeritve in cilji organizacije se dosegajo.«

Veseli smo dejstva, da pri pregledu dokumentacije kot tudi izvajanja v praksi ni bilo ugotovljenih nobenih neskladnosti, tako da sedaj sledi le še formalni postopek izdaje certifikata.

In zakaj temu dogodku pripisujemo tako velik pomen?

Zato ker naša fakulteta izvaja programe Menedžment kakovosti in zato ker želimo dokazati svojo verodostojnost tudi preko uvajanja sodobnih pristopov v naše delo.

Želimo si, da bi se naša prizadevanja prepoznala tudi v izboljšanju kakovosti pedagoškega dela in predvsem da bi rezultirala v večanju zadovoljstva študentov in zaposlenih na FOŠ.

Pot pridobivanja certifikata je bila pot učenja in timskega dela. Veseli smo da smo ta certifikat pridobili kot ena prvih fakultet v Sloveniji.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste v ta projekt vlagali svojo ustvarjalno energijo.

 izr. prof. dr. Boris Bukovec
dekan / dean


‹ Nazaj