E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>Vabilo k sodelovanju >>Več o poletni šoli >>

Novice

24. akademski večer

Kdaj: v ponedeljek, 17. decembra 2012, ob 16.30.

Kje: v predavalnici 3 Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto (Novi trg 5, Novo mesto).

Gostujoči: prof. dr. Igor Embri

Znano je, da je vedenje polimernih materialov nelinearno in je odvisno od hitrosti spreminjanja mehanske obremenitve. V literaturi lahko zasledimo vrsto nelinearnih modelov, ki zadovoljivo popišejo vedenje polimerov pri enostavnih enoosnih, strižnih in/ali tlacnih obremenitvah. V primeru udarnih (balisticnih) obremenitev vecina znanih modelov, na žalost, odpove.

Akademik prof. dr. Igor Emri bo na predavanju predstavil raziskave vedenja konstrukcijskih polimerov, PA6 (Naylon6) in LDPE (polietilen nizke gostote), pri udarnih obremenitvah z veliko hitrostjo. Rezultati so pokazali, da vedenje LDPE sledi zakonitostim »klasicne mehanike«, med tem ko PA6 izkazuje izrazito nelinearno vedenje, ki, na prvi pogled, nasprotuje zakonitostim »klasicne mehanike«, kot je to znacilno za nelinearne disipativne sisteme. Za pojasnitev in modeliranje tovrstnih rezultatov potrebujemo povsem nove modele za popisovanje procesov, ki se odvijajo na razlicnih casovno-prostorskih skalah. S tem se odpira povsem nova smer v mehaniki casovno odvisnih materialov in mehaniki kompleksnih disipativnih sistemov.

Vabilo (pdf - 79,0 KB)


prof. drr. Janez Usenik, predsednik DAP
dr. Damjana Miklič Milek, direktorica URS Novo mesto
prof. dr. Anton Jezernik, dekan FINI Novo mesto
izr. prof. dr. Janez Povh, dekan FIŠ
izr. prof. dr. Boris  Bukovec, dekan FOŠ
doc. dr. Alenka Divjak, v. d. dekanica VŠ GRM Novo mesto


‹ Nazaj