E-učilnica E-indeks Slovensko English
Več o vpisu >>WINTER SCHOOL 2025 - Leadership Excellence

Novice

Sklep o razpisu za podelitev priznanj

FOŠ podeljuje priznanja svojim študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem za dosežke v preteklem študijskem letu. Namen fakultetnih priznanj je spodbujanje k nenehnemu izboljševanju kakovosti lastnega dela, dvigu kakovosti na področju organiziranosti FOŠ in s tem krepitvi kulture odličnosti.

Prejemniki priznanj so lahko študenti, zaposleni zunanji sodelavci in ostali. Rok za prijavo kandidatov za fakultetna priznanja traja do petka, 15. novembra 2013 za preteklo študijsko leto. Podrobnosti o pogojih in postopku prijave se nahajajo v sklepu.

Dekan oblikuje predlog prejemnikov priznanj ter ga posreduje Senatu FOŠ v potrditev. Senat potrdi predlog prejemnikov fakultetnih priznanj najmanj pet dni pred podelitvijo. Sklep senata je dokončen in se objavi na oglasni deski FOŠ.

Prejemniki priznanj so imenovani v »Tim odličnežev leta«. Seznam nagrajencev se objavi na oglasni deski in na spletni strani FOŠ.

Sklep o razpisu za fakultetna priznanja 2012


‹ Nazaj